Mobile Version Hide

Wydaje się, że przeglądasz tę stronę w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest już przestarzała.
Dla bardziej bezpiecznego i niezawodnego przeszukiwania zalecamy, wykonanie upgrade'u przeglądarki do jednej z wymienionych wersji:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

  • Polska

    Strony poszczególnych krajów

Informacje dotyczące importu równoległego (tzw. „szarego importu”)

Co to jest import równoległy?

Mianem importu równoległego określa się wprowadzenie towarów, najczęściej handlowych, do kanału dystrybucyjnego bez upoważnienia producenta. Import taki stanowi celowe obejście sieci dystrybucyjnej producenta. Import równoległy, nazywany także „szarym importem”, odbywa się bez umowy z firmą Olympus, a importowane w ten sposób produkty nie są przeznaczone do sprzedaży w Europie.

Firma Olympus współpracuje wyłącznie z autoryzowanymi sprzedawcami i dystrybutorami, którzy rozprowadzają towar w imieniu firmy Olympus. Listę autoryzowanych sprzedawców można znaleźć w sekcji „Dealer Locator” w naszej witrynie internetowej.

Jakie korzyści płyną ze stosowania produktów przeznaczonych na rynek europejski?

Produkty przeznaczone do sprzedaży w Europie spełniają wymagania określone w europejskich przepisach o ochronie konsumentów. Instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa są zapisane w języku Państwa kraju, a zatem w pełni dla Państwa zrozumiałe. Ponadto w ramach gwarancji przysługuje Państwu uprawnienie do naprawy produktu Olympus w wykwalifikowanych placówkach serwisowych. W ten sposób unikają Państwo kosztów, jakie bez gwarancji musieliby Państwo ponosić sami. Produkty przeznaczone na rynek europejski wyposażone są w akcesoria właściwe dla tego regionu. Nie ma potrzeby dokupowania drogich akcesoriów niezbędnych do uruchomienia produktu.

Jak poznać, że produkt pochodzi z importu równoległego?

Pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że produkt może pochodzić z importu równoległego, jest cena. Ceny, w jakich oferowane są produkty z importu równoległego, są często o wiele niższe od cen niewiążąco rekomendowanych przez producenta. Ponadto niekiedy opakowanie produktu może być nieoryginalne.

Szczególną ostrożność należy zachować przy zakupach w Internecie. Firma Olympus zawsze wysyła swoje produkty z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego należą następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Jeśli produkt marki Olympus wysyłany jest na przykład z terenu Azji, jest to wyraźny sygnał, że mają Państwo do czynienia z importem równoległym.

Niekiedy sprzedawcy prowadzący import równoległy nie dopełniają prawidłowo formalności celnych i podatkowych. W takiej sytuacji to Państwo będą zobowiązani do zapłacenia ceł przywozowych lub innych należnych opłat.

Charakterystyczne dla importu równoległego mogą być także różnice w składnikach dostawy. W Europejskim Obszarze Gospodarczym dostawa danego produktu marki Olympus obejmuje zawsze te same składniki. W przypadku importu równoległego dołączone do produktu akcesoria mogą różnić się co do rodzaju i zakresu dostawy od akcesoriów dostarczanych z tym samym produktem z oficjalnego sklepu firmy Olympus; akcesoria mogą być nieprzeznaczone na rynek europejski.

Ponadto należy dokładnie sprawdzić kartę gwarancyjną produktu. Od razu można będzie rozpoznać, że karta gwarancyjna nie została wystawiona przez firmę Olympus Europa. Taka sytuacja lub brak karty gwarancyjnej jest sygnałem, że produkt pochodzi z importu równoległego. Tutaj znajduje się wzór naszej karty gwarancyjnej

Jakie konsekwencje dla Państwa niesie zakup produktu z importu równoległego?

1. Brak gwarancji.
2. Brak możliwości zarejestrowania produktu w celu skorzystania z dodatkowych usług itp.
3. Brak możliwości udziału w promocjach europejskich.
4. Dochodzenie od sprzedawcy roszczeń związanych ze zwrotem produktu może być utrudnione, jeśli siedziba sprzedawcy znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.