Mobile Version Hide

Wydaje się, że przeglądasz tę stronę w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest już przestarzała.
Dla bardziej bezpiecznego i niezawodnego przeszukiwania zalecamy, wykonanie upgrade'u przeglądarki do jednej z wymienionych wersji:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Informacje dotyczące importu równoległego (tzw. „szarego importu”)

Co to jest import równoległy?

Mianem importu równoległego określa się wprowadzenie towarów, najczęściej handlowych, do kanału dystrybucyjnego bez upoważnienia producenta. Import taki stanowi celowe obejście sieci dystrybucyjnej producenta. Import równoległy, nazywany także „szarym importem”, odbywa się bez umowy z firmą OM Digital Solutions,a importowane w ten sposób produkty nie są przeznaczone do sprzedaży w Europie.

Firma OM Digital Solutions współpracuje wyłącznie z autoryzowanymi sprzedawcami i dystrybutorami, którzy rozprowadzają towar w imieniu firmy OM Digital Solutions. Listę autoryzowanych sprzedawców można znaleźć w sekcji „Dealer Locator” w naszej witrynie internetowej.

Jakie korzyści płyną ze stosowania produktów przeznaczonych na rynek europejski?

Produkty przeznaczone do sprzedaży w Europie spełniają wymagania określone w europejskich przepisach o ochronie konsumentów. Instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa są zapisane w języku Państwa kraju, a zatem w pełni dla Państwa zrozumiałe. Ponadto w ramach gwarancji przysługuje Państwu uprawnienie do naprawy produktu OM Digital Solutions w wykwalifikowanych placówkach serwisowych. W ten sposób unikają Państwo kosztów, jakie bez gwarancji musieliby Państwo ponosić sami. Produkty przeznaczone na rynek europejski wyposażone są w akcesoria właściwe dla tego regionu. Nie ma potrzeby dokupowania drogich akcesoriów niezbędnych do uruchomienia produktu.

Jak poznać, że produkt pochodzi z importu równoległego?

Pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że produkt może pochodzić z importu równoległego, jest cena. Ceny, w jakich oferowane są produkty z importu równoległego, są często o wiele niższe od cen niewiążąco rekomendowanych przez producenta. Ponadto niekiedy opakowanie produktu może być nieoryginalne.

Należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza w przypadku zakupów online. OM Digital Solutions zawsze wysyła swoje produkty z tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania, Liechtenstein i Norwegia. Jeśli produkt OM Digital Solutions jest wysyłany na przykład z Azji, to na pewno jest to import równoległy.

W niektórych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, sprzedający nie dokonuje prawidłowej odprawy celnej importu równoległego, a podatek nie jest płacony przez sprzedającego. Należne cła importowe lub należności celne od klientów musi następnie zapłacić użytkownik.

Zakres dostawy może być również podejrzany. Zakres dostawy produktu OM Digital Solutions obejmuje zawsze te same elementy w EOG. Jeśli jest to import równoległy, wówczas dostarczane akcesoria mogą różnić się charakterem i zakresem od tych, które znajdują się w oficjalnym sklepie OM Digital Solutions i mogą one być nieprzeznaczone na rynek europejski.

Ponadto należy dokładnie sprawdzić kartę gwarancyjną każdego produktu. Jeśli od razu widać, że karta gwarancyjna nie została wydana przez OM Digital Solutions lub Olympus, bądź nawet jej brakuje, wówczas produkt został zakupiony w imporcie równoległym. Oto przykład naszej karty gwarancyjnej.

Jakie konsekwencje dla Państwa niesie zakup produktu z importu równoległego?

1. Brak gwarancji.
2. Brak możliwości zarejestrowania produktu w celu skorzystania z dodatkowych usług itp.
3. Brak możliwości udziału w promocjach europejskich.
4. Dochodzenie od sprzedawcy roszczeń związanych ze zwrotem produktu może być utrudnione, jeśli siedziba sprzedawcy znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.