Mobile Version Hide

Wydaje się, że przeglądasz tę stronę w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest już przestarzała.
Dla bardziej bezpiecznego i niezawodnego przeszukiwania zalecamy, wykonanie upgrade'u przeglądarki do jednej z wymienionych wersji:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Instrukcja aktualizacji oprogramowania

Możesz pobrać najnowsze oprogramowanie aparatu z Internetu, podobnie jak pobierasz aktualizację oprogramowania na komputer. Wystarczy kilka prostych kroków.

Pobieranie OM Workspace razem z Digital Camera Updater

Do aktualizacji oprogramowania aparatu wymagane jest oprogramowanie OM Workspace wraz z Digital Camera Updater.

OM workspace

Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania OM Workspace.

Aby uzyskać najnowszą aktualizację oprogramowania sprzętowego aparatu, musisz mieć zainstalowaną na komputerze najnowszą wersję oprogramowania OM Workspace. Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy masz najnowszą wersję.

1. Kliknij pozycję „Aktualizacja oprogramowania” w menu Pomoc na pasku menu OM Workspace.

2. Narzędzie do aktualizacji sprawdzi, czy są dostępne nowsze wersje oprogramowania. Kliknij OK, aby kontynuować.

3. Jeśli są dostępne nowsze wersje oprogramowania, zostaną one wyświetlone w oknie dialogowym. Aby zastosować aktualizację oprogramowania sprzętowego, kliknij „Kontynuuj aktualizację”, a następnie „Tak” na kolejnym ekranie. (W razie kliknięcia „Nie” aktualizacja zostanie anulowana).

4. Przeczytaj uważnie Umowę licencyjną. Jeśli akceptujesz warunki, kliknij „Zgadzam się”, aby kontynuować.

5. Zostanie pobrany program do aktualizacji. Po zakończeniu pobierania aktualizacja do najnowszej wersji rozpocznie się automatycznie.

Pobieranie i instalowanie oprogramowania

Uwaga:
Po aktualizacji oprogramowania aparatu nie ma możliwości przywrócenia jego poprzedniej wersji.

Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania

1. Włącz komputer i zaloguj się. Użyj konta z uprawnieniami administratora.
2. Podłącz komputer do Internetu.
3. Upewnij się, że aparat ma dostęp do źródła zasilania.

Aby zaktualizować oprogramowanie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Otwórz OM Workspace.
2. Podłącz aparat do komputera przy pomocy kabla USB.
Uwaga:
Na wyświetlaczu aparatu może pojawić się opcja wyboru. Wybierz STORAGE.
Naciśnij przycisk [OK] na aparacie, aby kontynuować.
3. Kliknij Camera
4. Kliknij

5. Kliknij Next, aby kontynuować.

Jeśli dostępna będzie nowa wersja oprogramowania, pojawi się okno dialogowe. Aby zobaczyć zmiany w nowej wersji, wybierz je z listy i kliknij Details. Aby zainstalować aktualizację, kliknij Update, a następnie, na kolejnym ekranie, Yes (jeśli klikniesz NO, aktualizacja zostanie anulowana).


Uważnie przeczytaj Umowę Licencyjną. Jeśli zgadzasz się z jej warunkami, kliknij Agree, żeby kontynuować.

W zależności od modelu aparatu konfiguracja oraz ustawienia osobiste mogą zostać zapisane i przeniesione. Funkcjonalność ta nie jest dostępna we wszystkich aparatach.

Postęp aktualizacji widoczny będzie na ekranie komputera.

Kiedy na ekranie LCD aparatu pojawi się OK, aktualizacja będzie zakończona. Postępuj zgodnie z instrukcjami i zaznacz dwa pola wyboru.

W ostatnim kroku do aparatu zostaną przeniesione konfiguracje i ustawienia osobiste.