Mobile Version Hide

Wydaje się, że przeglądasz tę stronę w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest już przestarzała.
Dla bardziej bezpiecznego i niezawodnego przeszukiwania zalecamy, wykonanie upgrade'u przeglądarki do jednej z wymienionych wersji:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Instrukcja aktualizacji oprogramowania

Możesz pobrać najnowsze oprogramowanie aparatu z Internetu, podobnie jak pobierasz aktualizację oprogramowania na komputer. Wystarczy kilka prostych kroków.

Pobieranie Olympus Workspace razem z Digital Camera Updater

Do aktualizacji oprogramowania aparatu wymagane jest oprogramowanie Olympus Workspace wraz z Digital Camera Updater.

Olympus workspace

Pobieranie i instalowanie oprogramowania

Uwaga:
Po aktualizacji oprogramowania aparatu nie ma możliwości przywrócenia jego poprzedniej wersji.

Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania

1. Włącz komputer i zaloguj się. Użyj konta z uprawnieniami administratora.
2. Podłącz komputer do Internetu.
3. Upewnij się, że aparat ma dostęp do źródła zasilania.

Aby zaktualizować oprogramowanie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Otwórz Olympus Workspace.
2. Podłącz aparat do komputera przy pomocy kabla USB.
Uwaga:
Na wyświetlaczu aparatu może pojawić się opcja wyboru. Wybierz STORAGE.
Naciśnij przycisk [OK] na aparacie, aby kontynuować.
3. Kliknij Camera
4. Kliknij

5. Kliknij Next, aby kontynuować.

Jeśli dostępna będzie nowa wersja oprogramowania, pojawi się okno dialogowe. Aby zobaczyć zmiany w nowej wersji, wybierz je z listy i kliknij Details. Aby zainstalować aktualizację, kliknij Update, a następnie, na kolejnym ekranie, Yes (jeśli klikniesz NO, aktualizacja zostanie anulowana).


Uważnie przeczytaj Umowę Licencyjną. Jeśli zgadzasz się z jej warunkami, kliknij Agree, żeby kontynuować.

W zależności od modelu aparatu konfiguracja oraz ustawienia osobiste mogą zostać zapisane i przeniesione. Funkcjonalność ta nie jest dostępna we wszystkich aparatach.

Postęp aktualizacji widoczny będzie na ekranie komputera.

Kiedy na ekranie LCD aparatu pojawi się OK, aktualizacja będzie zakończona. Postępuj zgodnie z instrukcjami i zaznacz dwa pola wyboru.

W ostatnim kroku do aparatu zostaną przeniesione konfiguracje i ustawienia osobiste.