Mobile Version Hide

Wydaje się, że przeglądasz tę stronę w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest już przestarzała.
Dla bardziej bezpiecznego i niezawodnego przeszukiwania zalecamy, wykonanie upgrade'u przeglądarki do jednej z wymienionych wersji:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

 • Polska

  Strony poszczególnych krajów

Pliki do pobrania dla E-M1

 • NOWOŚĆ

  28.02.2018

  Aktualizacja oprogramowania firmware Version 4.4

  Rozwiązano problem z automatycznym ustawianiem ostrości (AF) przy korzystaniu z wymiennego obiektywu LEICA DG ELMARIT 200mm F2.8 / POWER O.I.S. (H-ES200) produkowanego przez firmę Panasonic. 

 •  
 •  

  Informacje dotyczące poprzednich aktualizacji

 •  

  19.12.2016

  Aktualizacja oprogramowania firmware Version 4.3

  Naprawiono poniższe problemy występujące w wersji 4.2: 

  Niepoprawne działanie podczas fotografowania w trybie HDR, Focus stacking, Św. gwiazd z ręki lub Komp. ef. Keystone, gdy dla opcji Podgląd wybrane jest ustawienie Wyłączone. 

  Funkcje aparatu są takie same jak w wersji 4.2. 

 •  

  01.12.2016

  Aktualizacja oprogramowania firmware Version 4.2

  Obsługa lampy błyskowej Macro STF-8. 

  Obsługa lampy błyskowej FL-900R. 

  Poprawione działanie automatycznej ekspozycji podczas filmowania. 

  Następujące obiektywy oferują obecnie funkcję „focus stacking”: 

  M.Zuiko Digital ED 30mm 1:3.5 Macro 

  M.Zuiko Digital ED 7-14mm 1:2.8 PRO 

  M.Zuiko Digital ED 8mm 1:1.8 Fisheye PRO 

  M.Zuiko Digital ED 300mm 1:4.0 IS PRO 

 •  

  04.02.2016

  Aktualizacja oprogramowania firmware Version 4.1

  Poprawiono stabilność pracy stabilizatora obrazu. 

  Naprawiono problem związany z niewyzwalaniem błysku zewnętrznej lampy błyskowej podczas fotografowania w trybie RC. 

 •  

  15.09.2015

  Aktualizacja oprogramowania firmware Version 4.0

  Środki ostrożności w trakcie aktualizowania oprogramowania firmware: 

  W trakcie aktualizowania oprogramowania firmware do wersji 4.0 ustawienia aparatu zostaną zresetowane, za wyjątkiem ustawień opcji Reg. Działania AF. 

  Nowe funkcje: 

  Teraz można korzystać z funkcji Bracketing ostrości. 

  Teraz można korzystać z funkcji Focus stacking. 

  Teraz można korzystać z funkcji Fotogr. w tr. cichym. 

  Dodano funkcję symulowanego wziernika optycznego. 

  Rozdzielczość 4K jest obsługiwana w trakcie korzystania z funkcji Film Time Lapse w trakcie fotografowania w trybie Zdjęcia Time lapse. 

  W przypadku korzystania z rejestratora liniowego PCM LS-100 obsługiwana jest funkcja jednoczesnego rozpoczęcia i zatrzymania nagrywania dźwięków. 

  Dodano funkcję generowania Tonacja kaskadowa. 

  Kluczowe usprawnienia działania: 

  Funkcja fotografowania w trybie Anti-Shock została przeniesiona do Menu fotografowania 2. 

  Funkcja Komp. ef. Keystone została przeniesiona do Menu fotografowania 2. 

  Menu ustawień Tryb sekwencyjny/samowyzwalacz została zintegrowana z funkcją Zdjęcia Time lapse i przeniesiona do Menu fotografowania 1. 

  Funkcja Stb. Obrazu została poszerzona o ustawienie M-IS2. Funkcja Stb. Obrazu została przeniesiona do obszaru Menu własne [C]. 

  Zostały zmienione ustawienia jakości obrazu. Dodano obsługę częstotliwości 24p (23,98p)/25p. 

  Dodano funkcję ustawień filmów. 

  Funkcję Sprzęgło man. ostrz./Ostrość zdjęć można wyłączyć. 

  Tryb Redukcja szumu został poszerzony o ustawienie Tryb sekwencyjny. 

  Ustawienia wyświetlania obszaru Info zostały zmienione. Teraz można użyć własnych ustawień wyświetlania 

  Funkcja Rozsz. zakr. dyn. LV została zmieniona na Symul. wizjer optycz. 

  Można określić opcje koloru i intensywności w obszarze Ustawienia podglądu. 

  Można określić ustawienia dla funkcji Przywołanie menu. 

  Funkcję przesunięcia cyfrowego wywołaną za pomocą przycisków można anulować. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk. 

  Funkcję Symul. wizjer optycz. można teraz używać przy pomocy przycisków. 

  Funkcji Symul. wizjer optycz. można używać przy użyciu przycisku Multi funkcja. 

  Nagrywaniem filmów można sterować za pomocą kabla wyzwalania (RM-UC1). 

  Obsługa systemu Windows 10. 

  Obsługa aplikacji OI.Share: 

  Obsługa aplikacji OI.Share w wersji 2.6. Teraz w aplikacji OI.Share można użyć funkcji Fotomontaż na żywo. 

  Obsługa aplikacji OLYMPUS Capture 

  Obsługa aplikacji OLYMPUS Capture w wersji 1.1. 

  Więcej informacji o nowych funkcjach i ulepszeniach zawartych w tej aktualizacji znajduje się w instrukcji.

 •  

  16.06.2015

  Aktualizacja oprogramowania firmware Version 3.1

  Dostępne od 16.06.2015 

  1) Dodano funkcję Podwodne do Trybu obrazu. 

  *Zalecamy ustawienie wartości Wył. dla opcji Menu własne G/↯ + WB. 

  2. Dodano funkcję Nocne Kadry 2. 

  *Przestroga: Po aktualizacji oprogramowania wbudowanego do wersji 3.1 wszystkie ustawienia, z wyjątkiem ustawień funkcji Reg. Działania AF, zostaną zresetowane. 

 •  

  17.02.2015

  Aktualizacja oprogramowania firmware Version 3.0

  Dostępny pod koniec lutego 2015 

  1) Obsługiwane jest śledzenie autofokusa podczas wykonywania zdjęć seryjnych C-AF w trybie zdjęć seryjnych H. 

  Poprzednio możliwe było wykonywanie zdjęć seryjnych w trybie L z częstotliwością 6,5 klatki na sekundę, obecnie maksymalna liczba klatek na sekundę w trybie zdjęć seryjnych H wynosi 9. 

  *Zalecamy ustawienie C-AF Lock jako standard podczas używania C-AF. 

  2) Obsługiwany jest program OI.Share w wersji 2.5. 

  Możliwy podgląd na ekranie Live View podczas nagrywania filmów. 

  Podczas aktualizacji firmware'u w wersji 1.0/1.1/1.3/1.4 do wersji 3.0 resetowane są wszystkie ustawienia aparatu oprócz ustawienia funkcji AF. 

  Podczas aktualizacji firmware'u w wersji 2.0/2.1/2.2 ustawienia aparatu są zachowywane. 

 •  

  20.11.2014

  Aktualizacja oprogramowania firmware Version 2.2

  - Rozwiązano problem jasnych punktów pojawiających się na niektórych obrazach w przypadku wersji 2.0 i 2.1.  

  *Podczas aktualizacji firmware'u w wersji 1.0/1.1/1.3/1.4 do wersji 2.2 resetowane są wszystkie ustawienia aparatu oprócz ustawienia funkcji AF.

 •  

  13.11.2014

  Aktualizacja oprogramowania firmware Version 2.1

  - Poprawiono precyzję funkcji AF w przypadku korzystania z obiektywu M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO. 

  *Podczas aktualizacji firmware'u w wersji 1.0/1.1/1.3/1.4 do wersji 2.1 resetowane są wszystkie ustawienia aparatu oprócz ustawienia funkcji AF. Podczas aktualizacji firmware'u w wersji 2.0 ustawienia aparatu są zachowywane.

 • Firmware'u do wersji 2.0

  Przestroga

  Po aktualizacji oprogramowania wbudowanego do wersji 2.0 wszystkie ustawienia, z wyjątkiem ustawień funkcji Reg. Działania AF, zostaną zresetowane.


  Dodano 8 nowych funkcji:

  - Kompensacja efektu Keystone (przesunięcie cyfrowe)

  - System fotografowania z użyciem tetheringu (OLYMPUS Capture)

  - Live Composite w trybie podglądu na żywo

  - W trybie Historia foto dodano opcje Powiększenie i Layout. W trybie Historia foto dodano opcje Zapis (części procesu), Zapis tymczasowy i Wznawianie.

  - W menu filtrów artystycznych dodano opcje Vintage oraz Częściowy Kolor.

  - W menu Efekt filmu dodano efekt Stary Film.

  - Do podglądu przysłony dodano funkcję blokady przysłony.

  - W trybie SCN dodano tryb fotografowania Panorama.

  16 poprawek w zakresie pracy aparatu:

  - Opóźnienie wyświetlania obrazów: 16 ms (gdy dla opcji Częstotliwość wybrane jest ustawienie Wysoka)

  - W trybie przewodnika na żywo można teraz korzystać z wielu ustawień równocześnie.

  - Dodano funkcję kompensacji ekspozycji (±3 EV) w trybie fotografowania HDR1/HDR2.

  - Naciśnięcie przycisku MENU w czasie korzystania z opcji Kreator kolorów spowoduje anulowanie kreatora kolorów i powrót do pierwotnie wybranej opcji Tryb Obrazu.

  - Z opcji Telekonwerter do Filmów można teraz korzystać nawet wtedy, gdy opcja Filtr Artystyczny jest ustawiona na Tryb Obrazu w czasie nagrywania filmów.

  - Do funkcji Własny samowyzwalacz dodano funkcję AF dla każdego kadru. Naciśnięcie przycisku INFO w ustawieniach własnego samowyzwalacza w menu trybu wyzwalania migawki pozwala zmienić ustawienia.

  - Funkcja Asystent MF działa teraz przy powiększonym kadrze.

  - W trybie Live View z powiększeniem o wysokiej rozdzielczości dodano opcję 3x.

  - Poprawiono częstotliwość odświeżania na ekranie funkcji Podglądanie.

  - Dodano funkcję ustawienia szybkości Zoomu elektronicznego. Podczas korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego firmy Olympus na monitorze LCD wyświetla się odpowiednia ikona.

  - Gdy kursory są ustawione na bezpośrednią funkcję, z funkcji Podwodny Szeroki Kąt/Podwodny Tryb Makro można korzystać za pomocą lewego i dolnego kursora.

  - Dodano obsługę gestu podwójnego dotknięcia w zaawansowanym panelu sterowania.

  - Dodano możliwość wyświetlania wskaźnika poziomu i histogramu na ekranie powiększonego kadru. Na ekranie powiększonego kadru dodano ikonę Dotknij Wył.

  - Dodano funkcję umożliwiającą wyświetlanie informacji zdjęciowych zapisanych w trybie HDR1/HDR2 na ekranie odtwarzania. Dodano informację o liczbie połączonych zdjęć w przypadku obrazów zapisanych w trybie Fotomontaż na żywo.

  - Dodano obsługę skrótów w menu ustawień Fotomontaż na żywo, Live BULB oraz Live TIME.

  - Gdy przycisk BKT jest naciskany przez kilka sekund, wyświetla się teraz menu BKT.

  OI.Share

  - Aplikacja OI.Share w wersji 2.4 jest obsługiwana.


  Firmware'u do wersji 1.4

  1) Fotografowanie za pomocą zdalnego sterowania z poziomu aplikacji „OLYMPUS Image Share” na smartfony obsługuje teraz funkcje Filtr Artystyczny, ustawienia własne samowyzwalacza, Telekonwerter cyfr. oraz tryb Wyzwalanie.

  *Wymagana aktualizacja aplikacji OLYMPUS Image Share do najnowszej wersji.

  2) Skrócono czas działania funkcji AF podczas korzystania z obiektywów 3/4.

  3) Ulepszono funkcję stabilizacji obrazu w trybie C-AF.


  Firmware'u do wersji 1.3

  1) Zakres dynam. rozszerzono podczas używania mikrofonu zewnętrznego. Określono możliwość dostosowania poziomu dźwięku w zakresie 21 ustawień.

  Dodano funkcję włączania i wyłączania ograniczenia głośności.

  *Po włączeniu następuje automatyczne ograniczenie głośn. mikrofonu wew., jeśli głośność przekracza określony poziom.

  2) Dodano ustawienie 0 sekund dla trybu Anti-Shock.

  3) Poprawiono działanie aparatu w przypadku wybrania dla opcji Częstotliwość ustawienia [Wysoka] w trybie Live View.


  Firmware'u do wersji 1.1

  1) Kompensacja aberracji chromatycznej jest obsługiwana podczas jednoczesnego korzystania z E-M1 i Panasonic LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. (H-FS14140).

  2) Ulepszono funkcję stabilizacji w trybie sportowym i fotografii dzieci w trybie SCN lub C-AF.

  3) Poprawiono jakość obrazu w trybie Live bulb przy włączonej funkcji redukcji szumów.

  4) Udoskonalono działanie autofocusa.

  Dowiedz się jak zaktualizować firmware
 • 23.06.2015

  System fotografii podwodnej

  Pobierz
 • Instrukcja obsługi

  Pobierz
 • OM-D Line-Up

  Pobierz
 • Deklaracja zgodności

  Pobierz