Mobile Version Hide

Wydaje się, że przeglądasz tę stronę w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest już przestarzała.
Dla bardziej bezpiecznego i niezawodnego przeszukiwania zalecamy, wykonanie upgrade'u przeglądarki do jednej z wymienionych wersji:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

  • Polska

    Strony poszczególnych krajów

Jak zlecić naprawę produktu

Niezależnie od informacji serwisowych, możesz tutaj zarejestrować także swój produkt w celu naprawy, a następnie śledzić status swojego zlecenia.

Obsługa napraw


Systemy profesjonalnego dyktowania

Wszystkie pytania dotyczące Profesjonalnego Dyktowania Olympus prosimy kierować do lokalnego partnera Profesjonalnych Systemów Audio firmy Olympus.

Tutaj znajdziesz najbliższego partnera Olympus

Nagrywanie dźwięku

Powyższy serwis tyczy się wszystkich produktów audio.

Wybierz temat:

Mam pytanie techniczne dotyczące produktu dźwiękowego Olympus

Wystarczy wysłać e-mail do Wsparcia Technicznego Olympus lub zadzwonić do naszego zespołu ekspertów. Z przyjemnością Ci pomożem

Kliknij tutaj , by uzyskać więcej szczegółów.

Mój produkt Olympus niewłaściwie funkcjonuje, co mogę zrobić?

Najpierw poszukaj informacji w instrukcji obsługi . W przypadku wątpliwości odwiedź sprzedawcę sprzętu Olympus, który zbada sprzęt i w razie potrzeby przekaże go do nas w Twoim imieniu.

Jak mogę zlecić serwisowanie produktu?

Należy zachować w bezpiecznym miejscu dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną. Bez tych potwierdzeń nie mogą być wykonane prace w ramach gwarancji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego
Portalu Napraw Serwisowych,
który wskaże dalsze kroki postępowania.

Co obejmuje 24-miesięczna gwarancja?

Prosimy o zapoznanie się z warunkami naszej gwarancji . Gwarancja nie obejmuje przypadków niewłaściwego użytkowania, wypadków losowych, niestarannego obchodzenia się ze sprzętem oraz normalnego zużywania się elementów. Warunki gwarancji nie wpływają na ustawowe uprawnienia użytkownika.

Moja 24-miesięczna gwarancja Olympus wygasła. Czy mimo to mogę wysłać mój produkt do naprawy serwisowej?

Tak oczywiście. Proszę kierować się powyższymi wskazaniami. Pocztą, e-mailem lub faksem poinformujemy Cię o kosztach naprawy. W tej samej formie prosimy o potwierdzenie zlecenia naprawy produktu.

* Wszystkie połączenia na numery zaczynające się od 00800 są bezpłatne.

Dostępne tylko w krajach: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Rosja.

Niektórzy operatorzy telefoniczni nie obsługują połączeń na numery zaczynające się od 00800 lub wymagają wprowadzania dodatkowego prefiksu. W takich przypadkach mogą pobierać dodatkową opłatę. Więcej informacji można uzyskać u odpowiednich operatorów.