Mobile Version Hide

Wydaje się, że przeglądasz tę stronę w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest już przestarzała.
Dla bardziej bezpiecznego i niezawodnego przeszukiwania zalecamy, wykonanie upgrade'u przeglądarki do jednej z wymienionych wersji:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Do pobrania LS‑P4

 • 12.02.2020

  Aktualizacja oprogramowania firmware Wersja 1.10

  Dodano następujące funkcje: 

  Dźwięk klapsa ułatwia zsynchronizowanie głosu i obrazu w trakcie postprodukcji 

  Dźwięk testowy jest sygnałem wysyłanym z rekordera do aparatu poprzez kabel audio w celu dostosowania poziomu nagrania w aparacie 

  Regulacja głośności kompatybilna ze słuchawkami i głośnikami Bluetooth 

  Pobierz
 •  

  UWAGA: Nie odłączaj urządzenia od PC dopóki nie klikniesz przycisku [Zakończ], który pojawi się na końcu działania asystenta aktualizacji.

 •  

  Sprawdzanie wersji oprogramowania firmware.

  1. Na ekranie Home naciśnij przycisk [MENU]. 

  2. Naciskaj przycisk [-] do momentu wybrania pozycji Device Menu przedstawionej jako ikona zawierająca klucz, a następnie naciśnij przycisk strzałki w prawo. 

  3. Naciskaj przycisk [-] do momentu wybrania pozycji System Info, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 

 •  

  Uwagi ogólne

  Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji oprogramowania firmware należy zapoznać się z poniższymi uwagami ogólnymi. 

  - W przypadku wystąpienia błędów aktualizacji rejestrator może być trwale niezdatny do użytku. Przed rozpoczęciem aktualizacji należy zapoznać się z niniejszymi instrukcjami. 

  - Zaktualizowanego oprogramowania Firmware nie można przywrócić do wersji wcześniejszej 

  - Przed rozpoczęciem aktualizacji wykonaj kopię bezpieczeństwa plików. 

  - Ten program do aktualizacji oprogramowania firmware może być używany wyłącznie z tym modelem. 

  - Nigdy nie wolno wyłączać komputera podczas działania programu do aktualizacji. 

  - Nigdy nie wolno wyłączać rejestratora ani odłączać kabla USB podczas działania programu do aktualizacji. 

  - Do zaktualizowania oprogramowania Firmware rejestratora potrzebne jest 12 MB wbudowanej pamięci 

  - Należy wyjąć kartę microSD z rejestratora. 

  - Przed rozpoczęciem aktualizacji należy włożyć baterię. 

 •  

  Instrukcja instalacji

  Aby zaktualizować oprogramowanie firmware rejestratora, wykonaj następujące czynności: 

  1. Pobierz plik aktualizacji. 

  2. Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz rejestrator do komputera z zainstalowanym obsługiwanym systemem operacyjnym. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Remote”. 

  3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze. 

  4. Kliknij dwukrotnie plik zawierający aktualizację, aby rozpocząć proces aktualizacji. 

  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

  6. Po zakończeniu aktualizacji poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Remote”, a następnie odłącz rejestrator. 

  7. Sprawdź, czy wyświetlana jest nowa wersja oprogramowania. 

 • Instrukcja obsługi

  Pobierz
 • Instrukcja obsługi (Basic)

  Pobierz
 • Deklaracja zgodności

  Pobierz