Wydaje się, że przeglądasz tę stronę w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest już przestarzała.
Dla bardziej bezpiecznego i niezawodnego przeszukiwania zalecamy, wykonanie upgrade'u przeglądarki do jednej z wymienionych wersji:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

 • Polska

  Strony poszczególnych krajów

Pliki do pobrania dla DS-7000

 • 05.11.2015

  Aktualizacja oprogramowania firmware Wersja 2.01

  Naprawione błędy: 

  Zawieszanie podczas częściowego usuwania (szyfrowanie 256bit) w trybie QP 

  Przeskakiwanie do tyłu na początku nagrania 

  Pobierz
 •  

  23.06.2015

  Aktualizacja oprogramowania firmware Wersja 2.0

  1. Konieczne wsparcie firm trzecich przy integracji firmware'u (z wykorzystaniem pakietu SDK Olympus 2.0 lub wyższych) 

  2. Zwiększona wydajność i przewijanie 

 •  

  20.11.2014

  Aktualizacja oprogramowania firmware Wersja 1.23

  Funkcja ochrony przed utratą danych pozwala ustawić tryb tylko do odczytu dla dyktafonów DS-7000 i DS-3500, gdy zostaną podłączone do komputera PC. Zapobiega to przypadkowemu skopiowaniu poufnych danych zapisanych na komputerze lub dysku sieciowym. Tę funkcję można włączyć w trybie grupy roboczej w systemie ODMS.  

 • Aktualizacja firmware'u wersja 1.20

  1. Obsługa karty Toshiba FlashAir. Po włożeniu karty FlashAir przycisk F3 staje się przyciskiem WLAN. KArta zaczyna przesyłać sygnał WLAN po naciśnięciu przycisku F3 a pliki stają się dostępne na komputerze lub smartfonie(*).

  2. Usunięto błąd powodujący niekiedy brak nagrywania, nawet gdy przełącznik jest ustawiony w położeniu REC, kiedy wcześniej kilkakrotnie zmieniano położenie z REC na REV.

  (*) Szczegółowe informacje zawarto w instrukcji obsługi (Korzystanie z karty FlashAir card).


  Wer. 1.10

  1. Możliwość wyświetlania zawartości plików XML w rejestratorze.

  2. Dodatkowe opcje podświetlania: 2 minuty i 5 minut.

  3. Możliwość przypisania ustawienia ON/OFF dotyczącego rozpoznawania mowy w do przycisków funkcyjnych za pomocą ODMS(*). (Rozpoznawanie mowy zostanie wykonane w przypadku pobranego pliku, gdy wybrane jest ustawienie ON dla rozpoznawania mowy).

  (*) Ta funkcja jest dostępna w wersji ODMS R6.2 i nowszych.


  Wer. 1.02

  1. Zmiana logiki wyświetlania w celu przedstawienia ekranu wyboru typu pracy po wyłączeniu zasilania zaraz po utworzeniu pliku .

  2. Redukcja szumów, gdy urządzenie jest używane wraz z komputerem MAc w klasie audio.


  Wer. 1.01

  1. Obsługa funkcji pobierania informacji o numerze seryjnym dostępnym w FileDownload SDK wer. 2.06.

  2. Usunięto błąd nieprawidłowego wyświetlania identyfikatora autora, gdy został on zmieniony w oprogramowaniu ODMS.

 • Informacja o karcie FlashAir

  Pobierz
 • Instrukcja obsługi

  Pobierz
 • Instrukcja obsługi

  System Edition

  Pobierz
 • Speech Documentation Solutions

  Improve Efficiency - Save Money

  Pobierz
 • Speech Documentation Solutions

  Smartphone App

  Pobierz
 • Olympus Mobile and Desktop Dictation (DS i seria mikrofonów RecMic)

  Przeglądanie sekwencji wideo
 • Olympus Dictation Management System (ODMS) centrum zarządzania nagraniami

  Przeglądanie sekwencji wideo
 • Rozwiązania głosowe Olympus dla społeczności obszarów prawa i administracji

  Przeglądanie sekwencji wideo