Mobile Version Hide

Wydaje się, że przeglądasz tę stronę w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest już przestarzała.
Dla bardziej bezpiecznego i niezawodnego przeszukiwania zalecamy, wykonanie upgrade'u przeglądarki do jednej z wymienionych wersji:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

DSS Player Standard, Olympus, Transcription Software

DSS PLAYER STANDARD - MODUŁ DYKTOWANIA

Basic DSS Pro - Dyktowanie
 • Nagrywanie DSS Pro
 • Prosty interfejs użytkownika
 • Zastosowania biurowe

Specyfikacja

Rekomendowane środowisko aplikacji

 • Aplikacja

  Dyktowanie

Funkcje odtwarzania lub nagrywania

 • Kodek audio – nagrywanie

  • DSS
  • DSS Pro
 • Kodeki audio – odtwarzanie

  • DSS
  • DSS Pro
 • Zakończone nagrania

  Tak

 • Zawieszone dyktowanie

  Nie

 • Sterowanie rozciąganiem w czasie

  Tak

 • Wskaźnik poziomu zapisu

  Nie

 • Wskaźnik poziomu odtwarzania

  Nie

 • Wyświetlanie i edycja właściwości nagrania

  Nie

 • Opcjonalne dane zadania dla nowych nagrań

  Nie

 • FF, REW, Przeskakiwanie

  Tak

 • Licznik czasu rzeczywistego

  Tak

 • Komentarze ze wskazówkami

  Nie

 • Notatki głosowe

  Nie

 • Tryb Wstawiania / Zastępowania

  Tak

 • Wycinanie lub kasowanie fragmentu pliku

  Tak

 • Znaki indeksu

  Tak

 • VCVA (Uaktywnianie nagrywania głosem)

  Tak

 • Przewijanie do przodu / Cofanie

  Tak

 • Płynne przewijanie do przodu/do tyłu

  Nie

 • Manualne lub automatyczne wysyłanie zakończonych zadań dyktowania poprzez e-mail/FTP/sieć

  Nie

 • Nagrywanie bezpośrednie

  Tak

 • Obsługa poprzez konfigurowalne "gorące klawisze"(np. dla niepełnosprawnych użytkowników)

  Nie

 • Zabezpieczone przed awarią, niezależne od sieci nagrywanie

  Nie

 • Transkrybuj kolejne nagranie

  Nie

 • Separacja kanałów audio

  Nie

Lista nagrań

 • Ustawianie indywidualnej ścieżki dostępu do folderu

  Nie

 • Zmiana nazw folderów

  Tak

 • Tworzenie subfolderów

  Tak

 • Konfigurowalne kolumny listy nagrań

  Tak

 • Proces dyktowania, wskazanie statusu

  Tak

 • Zmiana statusu transkrypcji

  Nie

 • Funkcje filtra (np. wg autora)

  Nie

 • Funkcja tworzenia łączy pomiędzy nagraniem i dokumentem

  Nie

 • Importowanie dokumentu poprzez funkcję "przeciągnij i upuść"

  Nie

 • Obsługa poprzez konfigurowalne "gorące klawisze"(np. dla niepełnosprawnych użytkowników)

  Nie

 • Przeciąganie nagrań do wybranej lokalizacji

  Tak

 • Zmiana informacji o nagraniu na liście nagrań

  Tak

 • Synchronizacja nagrań lub ponowne ustanawianie połączenia sieciowego

  Nie

 • Łączenie nagrań

  Nie

 • Podział nagrań

  Nie

 • Wysyłanie zakończonych dokumentów poprzez e-mail/FTP/Sieć - manualnie lub automatycznie

  Nie

Konfiguracja sprzętu

 • Ustawianie opcji urządzenia (Ustawianie menu urządzenia, Przypisywanie funkcji "gorących klawiszy" do poszczególnych przycisków urządzenia, Konfigurowanie Directrec)

  Nie

 • Przystosowywanie urządzenia

  Nie

Cykl pracy

 • DSS PRO - tryb szyfrowania

  Brak

 • Automatyczne wysyłanie nagrań do odbiorcy poprzez e-mail/FTP/sieć

  Nie

 • Automatyczne klasyfikowanie nagrań według ID autora

  Nie

 • Automatyczne odbieranie dokumentu poprzez e-mail/FTP

  Nie

 • Automatyczne wysyłanie dokumentów poprzez e-mail/FTP

  Nie

 • Powiadamianie o nowym nagraniu poprzez e-mail/FTP/sieć

  Nie

 • Właściciel nagrania

  Nie

 • Przenoszenie nagrań do Kosza zamiast kasowania go

  Nie

 • Synchronizowanie czasu cyfrowego dyktafonu z czasem komputera

  Tak

 • Rozwiązuje konflikty nazw plików podczas pobierania

  Nie

 • Interwał odświeżania listy nagrań

  Nie

 • Automatyczne pobieranie indywidualnego folderu po podłączeniu urządzenia

  Tak

 • Pobieranie wszystkich nagrań do określonej lokalizacji

  Nie

 • Automatyczny backup przy pobieraniu/ importowaniu/ zakończeniu nagrania

  Nie

 • Automatyczna zmiana nazwy pliku przy pobieraniu

  Nie

 • Automatyczne kasowanie oryginalnej nazwy pliku po pobraniu

  Tak

 • Automatyczne przełączanie profilu e-mail/ftp pomiędzy trybem lokalnym i trybem sieciowym

  Nie

 • Okno dialogowe dla manualnego wybierania pobierania

  Nie

 • Wyskakujące dane zadania przy pobieraniu (Wsparcie dla wprowadzania kodu kreskowego)

  Nie

 • Automatycznie otwiera edytor tekstów w celu rozpoczęcia transkrypcji

  Nie

 • Automatyczne tworzenie nowego dokumentu przy rozpoczynaniu transkrypcji

  Nie

 • Automatyczne zbieranie zakończonych transkrypcji nagrań stosownie do ID autora

  Nie

 • Kasowanie plików nagrań, które zostały do końca przepisane

  Nie

 • Uruchamianie oprogramowania rozpoznawania mowy Dragon Naturally speaking Voice

  Nie

Ustawienia użytkownika

 • Zmiana koloru czcionki i tła

  Nie

 • Konfigurowalne funkcje nożnego przełącznika

  Nie

 • Pobieranie bez głównego okna

  Nie

 • Przypisywanie "gorących klawiszy" (np. dla niepełnosprawnych użytkowników)

  Nie

 • Ustawienia sterowania odtwarzaniem (Wskazanie kontroli, Wielkość automatycznego cofania, Prędkość przewijania)

  Nie

 • Ustawienia belki transkrypcji (Tryb wyświetlania, Wskazanie długości nagrania / pozostałego czasu, indywidualizowanie przycisków)

  Nie

 • Ustawienia bezpośredniego nagrywania (Opcja startu, VCVA, Możliwość wprowadzenia danych zadania przy tworzeniu nowego nagrania)

  Tak

Administrowanie oprogramowaniem

 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania i firmware'u

  Nie

 • Dziennik błędów

  Nie

 • Centralne zarządzanie dla ustawień opcji każdego użytkownika

  Nie

 • Cicha aktualizacja Firmware'u / Aplikacji z wykorzystaniem Narzędzi Menedżera

  Nie

 • Ustawienia opcji Cichej Instalacji z Narzędzi Menedżera

  Nie