• Wyobraź sobie, że… przyszłość nadeszła dziś


  Więcej informacji
 • Wyobraź sobie, że… zabiegi biopsji należą
  do przeszłości

  Czy optyczne metody diagnostyki są
  dostępne już dzisiaj? Czy technologie firmy
  Olympus mogą udoskonalić diagnostykę
  i poprawić rezultaty kliniczne?
  Dowiedz się, co wykazały liczne badania.
  I wyobraź sobie, jak wpływa to
  na codzienną pracę.

  Więcej informacji
 • Wyobraź sobie, że… ruchem kciuka możesz poprawić wykrywalność

  Czy technologia może się przyczynić do zwiększenia wskaźnika wykrywalności zmian? Czy technologie firmy Olympus wspomagają diagnostykę i przyczyniają się do zwiększania wskaźnika wykrywalności gruczolaków? Dowiedz się, co wykazały liczne badania. I wyobraź sobie, jak wpływa to na programy badań przesiewowych pod kątem raka jelita grubego.

  Więcej informacji
 • Wyobraź sobie, że… endoskop działa jak kompas

  Czy oprogramowanie ScopeGuide do zabiegów nawigowanych jest przydatne w obrębie okrężnicy? Czy można podwyższyć wskaźnik osiągalności kątnicy bez wydłużania czasu zabiegu? Dowiedz się, co wykazały liczne badania. I wyobraź sobie, jak wpływa to na skuteczność zabiegów oraz komfort pacjenta.

  Więcej informacji
 • Wyobraź sobie… endoskopię bez dyskomfortu

  Czy pacjent może być bardziej skłonny do poddania się kolonoskopii? Czy technologie firmy Olympus pomagają w pokonywaniu trudności związanych z zabiegiem? Dowiedz się, jak przyczyniają się one do poprawy komfortu pacjenta w trakcie kolonoskopii i po jej zakończeniu.

  Więcej informacji
 • Wyobraź sobie, że…
  oszczędność nie musi
  oznaczać niskiej jakości

  Czy można zmniejszać koszty, jednocześnie poprawiając rezultaty kliniczne? Czy technologie firmy Olympus
  mogą odegrać w tym rolę? Dowiedz się,
  co wykazały liczne badania. I wyobraź sobie,
  jak wpływa to na ograniczenie kosztów
  i oszczędność czasu Twojej pracowni endoskopowej.

  Więcej informacji
 • Wyobraź sobie... endoskopię bez bólu

  Czy możliwe jest ograniczenie stosowania środków przeciwbólowych i sedacyjnych w trakcie kolonoskopii? Czy technologie firmy Olympus mogą poprawić komfort pacjenta bez uszczerbku dla wydajności? Dowiedz się, co wykazały liczne badania. I wyobraź sobie, jak wpływa to na zadowolenie pacjenta oraz ograniczenie kosztów

  Więcej informacji

Wyobraź sobie, że… przyszłość nadeszła dziś

System endoskopowy EVIS EXERA III już dziś wyposażony w technologie przyszłości, które przynoszą wymierne korzyści zarówno użytkownikom, jak i pacjentom.

Liczne badania potwierdzają główne zalety systemu EVIS EXERA III:

EVIS EXERA III — sprawdzone rozwiązanie.

Wyobraź sobie, że… zabiegi biopsji należą
do przeszłości

Czy optyczne metody diagnostyki są
dostępne już dzisiaj? Czy technologie firmy
Olympus mogą udoskonalić diagnostykę
i poprawić rezultaty kliniczne?
Dowiedz się, co wykazały liczne badania.
I wyobraź sobie, jak wpływa to
na codzienną pracę.

Dowiedz się, jak obrazowanie NBI i funkcja Dual Focus mogą zmniejszyć liczbę wykonywanych biopsji.

Po co wykonuje się biopsje?

Biopsje umożliwiają histologiczną ocenę tkanki pod kątem podejrzanych zmian i rozróżnienie stanów złośliwych, zapalnych i zakaźnych.

Dlaczego biopsje są problematyczne?

Biopsja to drobny zabieg, stwarzający minimalne ryzyko dla pacjenta (1), Jednak w przypadku pacjentów przyjmujących antykoagulanty sytuacja może być inna. (1) Podsumowując, biopsje umożliwiają stratyfikację ryzyka i jednocześnie mają bardzo niski współczynnik powikłań. Ich największą wadą jest koszt ponoszony w przypadku wykonywania badań histologicznych.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi biopsje są przeprowadzane losowo w przypadku kontroli wykonywanych pod kątem przełyku Barretta, chorób żołądka i pacjentów o wysokim ryzyku wystąpienia raka jelita grubego (np. z zespołem jelita drażliwego). (2,3,4) Większość bioptatów nie zawiera tkanki dysplastycznej, ponieważ nie są one celowane, co przekłada się na wysokie koszty i umiarkowaną możliwość wykrywania, powodując konieczność zastosowania bardziej efektywnych narzędzi. (5,6)

W jaki sposób technologia firmy Olympus może zmniejszyć liczbę wykonywanych biopsji?

Obrazowanie NBI było uważnie badane pod kątem oceny jego możliwości wykrywania i rozpoznawania zmian przewodu pokarmowego:

 • Dokładność diagnostyczna obrazowania NBI w przypadku zmian jelita grubego wynosiła > 90%. (7,8,9).Funkcja Dual Focus zwiększyła współczynnik decyzji podejmowanych z dużą pewnością. (9) Wynika z tego, że obrazowanie NBI z funkcją Dual Focus może w wielu przypadkach wyeliminować konieczność wykonywania biopsji zmian przed rozpoczęciem leczenia.

 • Obrazowanie NBI okazało się niezawodnym narzędziem do biopsji celowanych w przypadku przełyku Barretta — umożliwia zidentyfikowanie większej liczby neoplazji przy znacznie mniejszej liczbie biopsji. (10,11) Biopsji nie można wyeliminować całkowicie, ale obrazowanie NBI może się przyczynić do zwiększenia jakości i ograniczenia kosztów kontroli wykonywanych pod kątem przełyku Barretta.

 • Europejskie i amerykańskie towarzystwa gastroenterologiczne zalecają stosowanie technologii NBI w diagnostyce polipów okrężnicy i odbytnicy (ESGE, ASGE) (25,27)oraz w zabiegach biopsji celowanej podczas obserwacji w kierunku przełyku Barretta (ASGE).(47)

Również w przypadku innych chorób przewodu pokarmowego badane jest stosowanie biopsji celowanych z użyciem obrazowania NBI, a dotychczasowe spostrzeżenia pozwalają mieć nadzieję, że to narzędzie przyczyni się do poprawy rezultatów klinicznych. (12,13)

 • 1.) Barkun et al. 2006; Gastrointest Endosc. 63(6):741-5
 • 2.) Evans 2012; GastrointestEndosc. 76(6): 1087-94
 • 3.) Yang et al. 2015 Gastroenterology149(4); 1082-7
 • 4.) Shergill et al 2015; GastrointestEndosc. 81(5): 1101-1121.e13
 • 5.) Kariv et al. 2009; ClinGastroenterolHepatol 7(6):653-8
 • 6.) van den Broek et al. 2014; Am J Gastroenterol 109(5):715-22
 • 7.) Hewett et al. 2012; Gastroenterology 143; 599-607
 • 8.) Hayashi et al. 2013; GastroinestEndosc. 78(4); 625-32
 • 9.) Singh et al. 2013; Dig Endosc. 25 Suppl 2:16-20
 • 10.) Sharma et al. 2013; Gut 62 (1):15-21.
 • 11.) Qumseya et al. 2013; ClinGastroenterolHepatol.11(12):1562-70.e1-2
 • 12.) Leifeld et al. 2015; Clin Gastroenterol Hepatol. 13(10):1776-1781.e1
 • 13.) DeLuca et al 2013; DiagnTherEndosc. 2013:580526.
 • 25.) ASGE Standards of Practice Committee et al. 2015; GastrointestEndosc. 81(3):502.e1-502.e16
 • 27.) Kaminski et al. 2014; Endoscopy 46(5):435-49
 • 47.) ASGE Technology Committee et al. Gastrointest Endosc. 2016 Apr;83(4):684-698.e7.

Badania kliniczne

 • *1.)

  Gastrointest Endosc. 2006 May;63(6):741-5.

  Update on Endoscopic Tissue Sampling Devices.

  • Barkun A
  • Liu J
  • Carpenter S
  • Chotiprasidhi P
  • Chuttani R
  • Ginsberg G
  • Hussain N
  • Silverman W
  • Taitelbaum G
  • Petersen BT
  Wyświetl streszczenie
 • *2.)

  Gastrointest Endosc. 2012 Dec;76(6):1087-94. doi: 10.1016/j.gie.2012.08.004.

  The Role of Endoscopy in Barrett‘s Esophagus and Other Premalignant Conditions of the Esophagus.

  • Evans JA
  • Early DS
  • Fukami N
  • Ben-Menachem T
  • Chandrasekhara V
  • Chathadi KV
  • Decker GA
  • Fanelli RD
  • Fisher DA
  • Foley KQ
  • Hwang JH
  • Jain R
  • Jue TL
  • Khan KM
  • Lightdale J
  • Malpas PM
  • Maple JT
  • Pasha SF
  • Saltzman JR
  • Sharaf RN
  • Shergill A
  • Dominitz JA
  • Cash BD
  Wyświetl streszczenie
 • *3.)

  Gastroenterology. 2015 Oct;149(4):1082-7. doi: 10.1053/j.gastro.2015.07.039. Epub 2015 Aug 14.

  American Gastroenterological Association Institute Guideline on the Role of Upper Gastrointestinal Biopsy to Evaluate Dyspepsia in the Adult Patient in the Absence of Visible Mucosal Lesions

  • Yang YX
  • Brill J
  • Krishnan P
  • Leontiadis G
  Wyświetl streszczenie
 • *4.)

  Gastrointest Endosc. 2015 May;81(5):1101-21.e1-13. doi: 10.1016/j. ie.2014.10.030. Epub 2015 Mar 20.

  The Role of Endoscopy in Inflammatory Bowel Disease

  • Shergill AK
  • Lightdale JR
  • Bruining DH
  • Acosta RD
  • Chandrasekhara V
  • Chathadi KV
  • Decker GA
  • Early DS
  • Evans JA
  • Fanelli RD
  • Fisher DA
  • Fonkalsrud L
  • Foley K
  • Hwang JH
  • Jue TL
  • Khashab MA
  • Muthusamy VR
  • Pasha SF
  • Saltzman JR
  • Sharaf R
  • Cash BD
  • DeWitt JM
  Wyświetl streszczenie
 • *5.)

  Clin Gastroenterol Hepatol. 2009 Jun;7(6):653-8; quiz 606. doi: 10.1016/j. cgh.2008.11.024. Epub 2008 Dec 13.

  The Seattle Protocol Does Not More Reliably Predict the Detection of Cancer at the Time of Esophagectomy Than a Less Intensive Surveillance Protocol

  • Kariv R
  • Plesec TP
  • Goldblum JR
  • Bronner M
  • Oldenburgh M
  • Rice TW
  • Falk GW
  Wyświetl streszczenie
 • *6.)

  Am J Gastroenterol. 2014 May;109(5):715-22. doi: 10.1038/ajg.2011.93. Epub 2011 Mar 22.

  Random Biopsies Taken During Colonoscopic Surveillance of Patients with Longstanding Ulcerative Colitis: Low Yield and Absence of Clinical Consequences

  • van den Broek FJ
  • Stokkers PC
  • Reitsma JB
  • Boltjes RP
  • Ponsioen CY
  • Fockens P
  • Dekker E
  Wyświetl streszczenie
 • *7.)

  Gastroenterology. 2012 Sep;143(3):599-607.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2012.05.006. Epub 2012 May 15.

  Validation of a Simple Classification System for Endoscopic Diagnosis of Small Colorectal Polyps Using Narrow-Band Imaging

  • Hewett DG
  • Kaltenbach T
  • Sano Y
  • Tanaka S
  • Saunders BP
  • Ponchon T
  • Soetikno R
  • Rex DK
  Wyświetl streszczenie
 • *8.)

  Gastrointest Endosc. 2013 Oct;78(4):625-32. doi: 10.1016/j.gie.2013.04.185. Epub 2013 Jul 30.

  Endoscopic Prediction of Deep Submucosal Invasive Carcinoma: Validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) Classification

  • Hayashi N
  • Tanaka S
  • Hewett DG
  • Kaltenbach TR
  • Sano Y
  • Ponchon T
  • Saunders BP
  • Rex DK
  • Soetikno RM
  Wyświetl streszczenie
 • *9.)

  Dig Endosc. 2013 May;25 Suppl 2:16-20. doi: 10.1111/den.12075.

  Narrow-Band Imaging with Dual Focus Magnification in Differentiating Colorectal Neoplasia

  • Singh R
  • Jayanna M
  • Navadgi S
  • Ruszkiewicz A
  • Saito Y
  • Uedo N
  Wyświetl streszczenie
 • *10.)

  Gut. 2013 Jan;62(1):15-21. doi: 10.1136/gutjnl-2011-300962. Epub 2012 Feb 7.

  Standard Endoscopy with Random Biopsies Versus Narrow Band Imaging Targeted Biopsies in Barrett‘s Oesophagus: A Prospective, International, Randomised Controlled Trial

  • Sharma P
  • Hawes RH
  • Bansal A
  • Gupta N
  • Curvers W
  • Rastogi A
  • Singh M
  • Hall M
  • Mathur SC
  • Wani SB
  • Hoffman B
  • Gaddam S
  • Fockens P
  • Bergman JJ
  Wyświetl streszczenie
 • *11.)

  Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Dec;11(12):1562-70.e1-2. doi: 10.1016/j. cgh.2013.06.017. Epub 2013 Jul 12.

  Advanced Imaging Technologies Increase Detection of Dysplasia and Neoplasia in Patients with Barrett‘s Esophagus: A Meta-Analysis and Systematic Review

  • Qumseya BJ
  • Wang H
  • Badie N
  • Uzomba RN
  • Parasa S
  • White DL
  • Wolfsen H
  • Sharma P
  • Wallace MB
  Wyświetl streszczenie
 • *12.)

  Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Oct;13(10):1776-1781.e1. doi: 10.1016/j. cgh.2015.04.172. Epub 2015 May 5.

  White-Light or Narrow-Band Imaging Colonoscopy in Surveillance of Ulcerative Colitis: A Prospective Multicenter Study

  • Leifeld L
  • Rogler G
  • Stallmach A
  • Schmidt C
  • Zuber-Jerger I
  • Hartmann F
  • Plauth M
  • Drabik A
  • Hofstädter F
  • Dienes HP
  • Kruis W
  Wyświetl streszczenie
 • *13.)

  Diagn Ther Endosc. 2013;2013:580526. doi: 10.1155/2013/580526. Epub 2013 Aug 6.

  Narrow Band Imaging with Magnification Endoscopy for Celiac Disease: Results from a Prospective, Single-Center Study

  • De Luca L
  • Ricciardiello L
  • Rocchi MB
  • Fabi MT
  • Bianchi ML
  • de Leone A
  • Fiori S
  • Baroncini D
  Wyświetl streszczenie
 • *25.)

  Gastrointest Endosc. 2015 Mar;81(3):502.e1-502.e16. doi: 10.1016/j.gie.2014.12.022. Epub 2015 Jan 16.

  ASGE Technology Committee Systematic Review and Meta-Analysis Assessing the ASGE PIVI Thresholds for Adopting Real-Time Endoscopic Assessment of the Histology of Diminutive Colorectal Polyps

  • Abu Dayyeh BK
  • Thosani N
  • Konda V
  • Wallace MB
  • Rex DK
  • Chauhan SS
  • Hwang JH
  • Komanduri S
  • Manfredi M
  • Maple JT
  • Murad FM
  • Siddiqui UD
  • Banerjee S
  Wyświetl streszczenie
 • *27.)

  Endoscopy. 2014 May;46(5):435-49. doi: 10.1055/s-0034-1365348. Epub 2014 Mar 17.

  Advanced Imaging for Detection and Differentiation of Colorectal Neoplasia: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline

  • Kamiński MF
  • Hassan C
  • Bisschops R
  • Pohl J
  • Pellisé M
  • Dekker E
  • Ignjatovic-Wilson A
  • Hoffman A
  • Longcroft-Wheaton G
  • Heresbach D
  • Dumonceau JM
  • East JE
  Wyświetl streszczenie
 • *47.)

  ASGE Technology Committee et al. Gastrointest Endosc. 2016 Apr;83(4):684-698.e7.

  ASGE Technology Committee systematic review and meta-analysis assessing the ASGE Preservation and Incorporation of Valuable Endoscopic Innovations thresholds for adopting real-time imaging-assisted endoscopic targeted biopsy during endoscopic surveillance of Barrett's esophagus.

  • ASGE Technology Committee
  • Thosani N
  • Abu Dayyeh BK
  • Sharma P
  • Aslanian HR
  • Enestvedt BK
  • Komanduri S
  • Manfredi M
  • Navaneethan U
  • Maple JT
  • Pannala R
  • Parsi MA
  • Smith ZL
  • Sullivan SA
  • Banerjee S
  Wyświetl streszczenie

Technologies

Narrow Band Imaging (NBI)

Narrow Band Imaging (NBI)

 • Poprawia widoczność naczyń krwionośnych i struktur śluzówkowych
 • Ułatwia obserwację nowotworów atakujących zazwyczaj naczynia krwionośne
 • Używa wyłącznie długości fal pochłanianych przez hemoglobinę w celu zapewnienia maksymalnego kontrastu
 • Technika obrazowania optycznego dostępna po naciśnięciu jednego przycisku
Dual focus

Funkcja Dual Focus

 • Dwuetapowa technika optyczna umożliwiająca precyzyjną obserwację powierzchni błon śluzowych
 • Łatwa w obsłudze za pomocą jednego przycisku, bez konieczności ustawiania ostrości
 • Zaawansowana technologia diagnostyczna w standardowym endoskopie

Wyobraź sobie, że… ruchem kciuka możesz poprawić wykrywalność

Czy technologia może się przyczynić do zwiększenia wskaźnika wykrywalności zmian? Czy technologie firmy Olympus wspomagają diagnostykę i przyczyniają się do zwiększania wskaźnika wykrywalności gruczolaków? Dowiedz się, co wykazały liczne badania. I wyobraź sobie, jak wpływa to na programy badań przesiewowych pod kątem raka jelita grubego.

Dowiedz się, jak obrazowanie NBI i funkcja Dual Focus zwiększają wykrywalność.

Co to jest ADR?

Wskaźnik wykrywalności gruczolaków (ADR — adenoma detection rate) to odsetek pacjentów o średnim ryzyku w wieku co najmniej 50 lat, którzy po raz pierwszy przechodzą kolonoskopię przesiewową i u których wykryto co najmniej jeden polip gruczolakowaty.

Wyniki przeprowadzonego niedawno badania pokazują, że wskaźnik ADR jest związany z ryzykiem zapadalności na nowotwór między badaniami przesiewowymi, dzięki czemu stanowi znacznik jakościowy w kolonoskopii. (14)

Dlaczego trudno jest określić wskaźnik ADR?

Wskaźnik ADR jest kumulatywny i wpływają na niego różne czynniki demograficzne, proceduralne i sprzętowe. Na wskaźnik ADR ma wpływ płeć (15) i jest on różny w różnych placówkach, w zależności od demografii pacjentów. Do zwiększenia współczynnika ADR mogą istotnie przyczynić się różne czynniki proceduralne, takie jak czas zakończenia terapii (16), jakość przygotowania (17),harmonogram (18), kolonoskopia z użyciem wody (19), a także użycie sprzętu HDTV. (20)

Aby prawidłowo określić i monitorować współczynnik ADR, niezbędne są badania histologiczne. W związku z tym po uzyskaniu wyników badań histologicznych konieczne są dodatkowy czas i wysiłek na zaktualizowanie dokumentacji pacjenta.

W jaki sposób technologia firmy Olympus może zwiększyć wskaźnik ADR?

Wczesne badania z użyciem systemu EVIS EXERA III i EVIS LUCERA ELITE wskazują, że obrazowanie NBI zwiększa wykrywalność zmian w okrężnicy. (21,22)

 • Jednoośrodkowe badanie RCT z użyciem systemu EVIS EXERA III wykazało, że wskaźnik ADR zwiększył się o około 14% do 48,3% w przypadku stosowania obrazowania NBI w porównaniu do światła białego (21). Wieloośrodkowe badanie RCT z użyciem obrazowania NBI oraz systemu EVIS LUCERA ELITE wykazało obniżenie wskaźnika przeoczenia polipów o 29%. (22) Wynika z tego, że oba systemy przyczyniają się do efektywnego zwiększenia wykrywania.

 • Efektywne raportowanie histologii polipów ma znaczenie krytyczne w przypadku monitorowania wskaźnika ADR. W tym przypadku trzy duże metaanalizy wskazują, że optyczne metody diagnostyki z użyciem obrazowania NBI są użyteczne i spełniają kryteria ASGE PIVI dotyczące wdrożenia strategii RESECT & LEAVE i RESECT & DISCARD w stosunku do małych polipów jelita grubego (< 5 mm). (23,24,25)

 • Funkcja Dual Focus może również mieć znaczenie w procesie diagnostycznym: obrazowanie NBI z funkcją Dual Focus było nie tylko bardzo dokładne jako optyczna metoda diagnostyki, ale również zwiększyło współczynnik decyzji podejmowanych z dużą pewnością o 14%.

Stowarzyszenie European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) wprowadziło do swoich wytycznych optyczne metody diagnostyki małych polipów jelita grubego (27),co może mieć znaczenie nie tylko dla procesu diagnostycznego, ale również zapewnić łatwiejszy sposób monitorowania wskaźnika ADR, a w efekcie poprawić jakość kolonoskopii przesiewowej.

 • 14.) Corley et al. 2014; N Engl J Med. 370;14
 • 15.) Kahi et al. 2014; GastrointestEndosc. 79(3):448-54.
 • 16.) Shaukat et al. 2015; Gastroenterology 2015 Jul 9 (ahead of print)
 • 17.) Cheng et al. 2015, Digestion 2015 Sep 10 (ahead of print)
 • 18.) Gurudu et al. 2011; Am J Gastroenterol. 106(8):1466-71
 • 19.) Hsieh et al. 2014; Am J Gastroenterol. 109(9):1390-400
 • 20.) Subramanian et al. 2011; Endoscopy; 43: 499-505
 • 21.) Leung et al. 2014; Am J Gastroenterol. 109(6):855-63
 • 22.) Horimatsu et al. 2015; Int J Colorectal Dis. 30(7):947-54.
 • 23.) McGill et al. 2013; Gut 62(12):1704-13
 • 24.) Wanders et al. 2013; Lancet Oncol. 14(13):1337-47
 • 25.) ASGE Standards of Practice Committee et al. 2015; GastrointestEndosc. 81(3):502.e1-502.e16
 • 26.) Kaltenbach et al. 2014; Gut 64(10):1569-77
 • 27.) Kaminski et al. 2014; Endoscopy 46(5):435-49

Badania kliniczne

 • *14.)

  N Engl J Med. 2014 Apr 3;370(14):1298-306

  Adenoma Detection Rate and Risk of Colorectal Cancer and Death

  • Corley DA
  • Jensen CD
  • Marks AR
  • Zhao WK
  • Lee JK
  • Doubeni CA
  • Zauber AG
  • de Boer J
  • Fireman BH
  • Schottinger JE
  • Quinn VP
  • Ghai NR
  • Levin TR
  • Quesenberry CP
  Wyświetl streszczenie
 • *15.)

  Gastrointest Endosc. 2014 Mar;79(3):448-54.

  Improving Measurement of the Adenoma Detection Rate and Adenoma Per Colonoscopy Quality Metric: The Indiana University Experience

  • KAHI CJ
  • VEMULAPALLI KC
  • JOHNSON CS
  • REX DK
  Wyświetl streszczenie
 • *17.)

  Digestion. 2015;92(3):156-64.

  Impact of Bowel Preparation with Low-Volume (2-Liter) and Intermediate-Volume (3-Liter) Polyethylene Glycol on Colonoscopy Quality: A Prospective Observational Study

  • CHENG CL
  • KUO YL
  • LIU NJ
  • LIN CH
  • TANG JH
  • TSUI YN
  • LEE BP
  • SU MY
  • CHIU CT
  Wyświetl streszczenie
 • *18.)

  Am J Gastroenterol. 2011 Aug;106(8):1466-71. doi: 10.1038/ajg.2011.125. Epub 2011 Apr 19.

  Adenoma Detection Rate Is not Influenced by the Timing of Colonoscopy When Performed in Half-Day Blocks

  • Gurudu SR
  • Ratuapli SK
  • Leighton JA
  • Heigh RI
  • Crowell MD
  Wyświetl streszczenie
 • *19.)

  Am J Gastroenterol. 2014 Sep;109(9):1390-400. doi: 10.1038/ajg.2014.126. Epub 2014 Jun 3.

  A Patient-Blinded Randomized, Controlled Trial Comparing Air Insufflation, Water Immersion, and Water Exchange During Minimally Sedated Colonoscopy

  • Hsieh YH
  • Koo M
  • Leung FW
  Wyświetl streszczenie
 • *20.)

  Endoscopy. 2011 Jun;43(6):499-505. doi: 10.1055/s-0030-1256207. Epub 2011 Feb 28.

  High Definition Colonoscopy vs. Standard Video Endoscopy for the Detection of Colonic Polyps: A Meta-Analysis

  • Subramanian V
  • Mannath J
  • Hawkey CJ
  • Ragunath K
  Wyświetl streszczenie
 • *21.)

  Am J Gastroenterol. 2014 Jun;109(6):855-63. doi: 10.1038/ajg.2014.83. Epub 2014 Apr 22.

  Detection of Colorectal Adenoma by Narrow Band Imaging (HQ190) vs. High-Definition White Light Colonoscopy: A Randomized Controlled Trial

  • Leung WK
  • Lo OS
  • Liu KS
  • Tong T
  • But DY
  • Lam FY
  • Hsu AS
  • Wong SY
  • Seto WK
  • Hung IF
  • Law WL
  Wyświetl streszczenie
 • *22.)

  Int J Colorectal Dis. 2015 Jul;30(7):947-54. doi: 10.1007/s00384-015-2230-x. Epub 2015 Apr 30.

  Next-Generation Narrow Band Imaging System for Colonic Polyp Detection: A Prospective Multicenter Randomized Trial

  • Horimatsu T
  • Sano Y
  • Tanaka S
  • Kawamura T
  • Saito S
  • Iwatate M
  • Oka S
  • Uno K
  • Yoshimura K
  • Ishikawa H
  • Muto M
  • Tajiri H
  Wyświetl streszczenie
 • *23.)

  Gut. 2013 Dec;62(12):1704-13. doi: 10.1136/gutjnl-2012-303965. Epub 2013 Jan 7.

  Narrow Band Imaging to Differentiate Neoplastic and Non-Neoplastic Colorectal Polyps in Real Time: A Meta-Analysis of Diagnostic Operating Characteristics

  • McGill SK
  • Evangelou E
  • Ioannidis JP
  • Soetikno RM
  • Kaltenbach T
  Wyświetl streszczenie
 • *24.)

  Lancet Oncol. 2013 Dec;14(13):1337-47. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70509-6. Epub 2013 Nov 13.

  Diagnostic Performance of Narrowed Spectrum Endoscopy, Autofluorescence Imaging, and Confocal Laser Endomicroscopy for Optical Diagnosis of Colonic Polyps: A Meta-Analysis

  • Wanders LK
  • East JE
  • Uitentuis SE
  • Leeflang MM
  • Dekker E
  Wyświetl streszczenie
 • *25.)

  Gastrointest Endosc. 2015 Mar;81(3):502.e1-502.e16. doi: 10.1016/j.gie.2014.12.022. Epub 2015 Jan 16.

  ASGE Technology Committee Systematic Review and Meta-Analysis Assessing the ASGE PIVI Thresholds for Adopting Real-Time Endoscopic Assessment of the Histology of Diminutive Colorectal Polyps

  • Abu Dayyeh BK
  • Thosani N
  • Konda V
  • Wallace MB
  • Rex DK
  • Chauhan SS
  • Hwang JH
  • Komanduri S
  • Manfredi M
  • Maple JT
  • Murad FM
  • Siddiqui UD
  • Banerjee S
  Wyświetl streszczenie
 • *26.)

  Gut. 2015 Oct;64(10):1569-77. doi: 10.1136/gutjnl-2014-307742. Epub 2014 Nov 11.

  Real-Time Optical Diagnosis for Diminutive Colorectal Polyps Using Narrow-Band Imaging: The VALID Randomised Clinical Trial

  • Kaltenbach T
  • Rastogi A
  • Rouse RV
  • McQuaid KR
  • Sato T
  • Bansal A
  • Kosek JC
  • Soetikno R
  Wyświetl streszczenie
 • *27.)

  Endoscopy. 2014 May;46(5):435-49. doi: 10.1055/s-0034-1365348. Epub 2014 Mar 17.

  Advanced Imaging for Detection and Differentiation of Colorectal Neoplasia: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline

  • Kamiński MF
  • Hassan C
  • Bisschops R
  • Pohl J
  • Pellisé M
  • Dekker E
  • Ignjatovic-Wilson A
  • Hoffman A
  • Longcroft-Wheaton G
  • Heresbach D
  • Dumonceau JM
  • East JE
  Wyświetl streszczenie

Technologies

Narrow Band Imaging (NBI)

Narrow Band Imaging (NBI)

 • Poprawia widoczność naczyń krwionośnych i struktur śluzówkowych
 • Ułatwia obserwację nowotworów atakujących zazwyczaj naczynia krwionośne
 • Używa wyłącznie długości fal pochłanianych przez hemoglobinę w celu zapewnienia maksymalnego kontrastu
 • Technika obrazowania optycznego dostępna po naciśnięciu jednego przycisku
Dual focus

Funkcja Dual Focus

 • Dwuetapowa technika optyczna umożliwiająca precyzyjną obserwację powierzchni błon śluzowych
 • Łatwa w obsłudze za pomocą jednego przycisku, bez konieczności ustawiania ostrości
 • Zaawansowana technologia diagnostyczna w standardowym endoskopie

Wyobraź sobie, że… endoskop działa jak kompas

Czy oprogramowanie ScopeGuide do zabiegów nawigowanych jest przydatne w obrębie okrężnicy? Czy można podwyższyć wskaźnik osiągalności kątnicy bez wydłużania czasu zabiegu? Dowiedz się, co wykazały liczne badania. I wyobraź sobie, jak wpływa to na skuteczność zabiegów oraz komfort pacjenta.

Dowiedz się, jak oprogramowanie ScopeGuide pomaga w zabiegach nawigowanych i ułatwia wprowadzanie kolonoskopu.

Dlaczego wprowadzanie kolonoskopu jest trudne?

Wskaźnik osiągalności kątnicy stanowi znacznik jakościowy w kolonoskopii. Piśmiennictwo sugeruje, że aby zapewnić wysoką jakość zabiegów klinicznych, gastroenterolog powinien dotrzeć do jelita ślepego w co najmniej 90% badań.

Doświadczenie w kolonoskopii (np. wskaźnik osiągalności kątnicy > 90%) uzyskuje się zazwyczaj po wykonaniu 200–250 badań. (28)Jednak oprócz doświadczenia na wskaźnik osiągalności kątnicy mogą mieć wpływ takie czynniki ryzyka jak wiek pacjenta, płeć, wskaźnik BMI, poprzednie zabiegi chirurgiczne oraz jakość przygotowania. (28)

Wprowadzanie kolonoskopu może spowodować ból u pacjenta, przy czym głównym miejscem występowania bólu jest okrężnica esowata. (29)

W jaki sposób technologia firmy Olympus może ułatwić wprowadzanie kolonoskopu?

 • Przez długi czas system ScopeGuide był uważany za narzędzie służące do szkolenia niedoświadczonych endoskopistów. Badanie RCT wykazało, że stażyści uzyskiwali znacznie większy wskaźnik osiągalności kątnicy i wymagali mniej pomocy od bardziej doświadczonych operatorów w porównaniu do stażystów, którzy wykonywali kolonoskopie z fluoroskopią na żądanie. (30)

 • System ScopeGuide pomaga nie tylko stażystom: ScopeGuide zwiększa wskaźnik osiągalności kątnicy zarówno w przypadku niedoświadczonych, jak i doświadczonych gastroenterologów (31,32) oraz skraca czas osiągnięcia kątnicy i zmniejsza ból odczuwany przez pacjenta. (32)

 • Najnowsze kolonoskopy EVIS EXERA III mogą nawet zwiększyć ten efekt: modele CF-HQ190 i PCF-H190D z wbudowaną funkcją ScopeGuide są dodatkowo wyposażone w technologię wprowadzania kontrolowanego i skracają czas osiągnięcia kątnicy nawet o około 20%. (33)

 • 28.) Ward et al. 2014; Gut 63(11):1746-54
 • 29.) Shah et al. 2002; Endoscopy 34(6):435-40
 • 30.) Holme et al. 2011; GastrointestEndosc. 73(6):1215-22
 • 31.) Chen et al. 2013; World J Gastroenterol. 19(41):7197-204
 • 32.) Mark-Christensen et al. 2014; Endoscopy 47(3):251-61
 • 33.) Cuesta et al. 2014; Scand J Gastroenterol. 49(3):355-61

Badania kliniczne

 • *28.)

  Gut. 2014 Nov;63(11):1746-54. doi: 10.1136/gutjnl-2013-305973. Epub 2014 Jan 27.

  An Analysis of the Learning Curve to Achieve Competency at Colonoscopy Using the JETS Database

  • Ward ST
  • Mohammed MA
  • Walt R
  • Valori R
  • Ismail T
  • Dunckley P
  Wyświetl streszczenie
 • *29.)

  Endoscopy. 2002 Jun;34(6):435-40.

  Patient Pain During Colonoscopy: An Analysis Using Real-Time Magnetic Endoscope Imaging

  • Shah SG
  • Brooker JC
  • Thapar C
  • Williams CB
  • Saunders BP
  Wyświetl streszczenie
 • *30.)

  Gastrointest Endosc. 2011 Jun;73(6):1215-22. doi: 10.1016/j.gie.2011.01.054. Epub 2011 Apr 8.

  Magnetic Endoscopic Imaging Versus Standard Colonoscopy in a Routine Colonoscopy Setting: A Randomized, Controlled Trial.

  • Holme Ö
  • Höie O
  • Matre J
  • Stallemo A
  • Garborg K
  • Hasund A
  • Wiig H
  • Hoff G
  • Bretthauer M
  Wyświetl streszczenie
 • *31.)

  World J Gastroenterol. 2013 Nov 7;19(41):7197-204. doi: 10.3748/wjg.v19.i41.7197.

  Magnetic Endoscopic Imaging Versus Standard Colonoscopy: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

  • Chen Y
  • Duan YT
  • Xie Q
  • Qin XP
  • Chen B
  • Xia L
  • Zhou Y
  • Li NN
  • Wu XT
  Wyświetl streszczenie
 • *32.)

  Endoscopy. 2015 Mar;47(3):251-61. doi: 10.1055/s-0034-1390767. Epub 2014 Dec 18.

  Magnetic Endoscopic Imaging as an Adjuvant to Elective Colonoscopy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

  • Mark-Christensen A
  • Brandsborg S
  • Iversen LH
  Wyświetl streszczenie
 • *33.)

  Scand J Gastroenterol. 2014 Mar;49(3):355-61. doi: 10.3109/00365521.2013.871576. Epub 2014 Jan 13.

  Does “Responsive Insertion Technology” Improve Practice of Colonoscopy? Results of a Randomized Study

  • Cuesta R
  • Sola-Vera J
  • Uceda F
  • García Sepulcre MF
  • Morillo E
  • Vázquez N.
  Wyświetl streszczenie

Technologies

ScopeGuide

ScopeGuide

 • Pokazuje dokładną wizualizację 3D położenia i kształtu kolonoskopu oraz obraz endoskopowy
 • Ułatwia nawigowanie w okrężnicy
 • Ułatwia identyfikowanie i usuwanie pętli
 • Jest przydatne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych lekarzy
Dual focus

Technologia wprowadzania kontrolowanego

 • Zastrzeżone technologie firmy Olympus poprawiające manewrowość kolonoskopów oraz ułatwiające ich obsługę
 • Zapewnia lepszą kontrolę nad endoskopem podczas obracania i wprowadzania
 • Umożliwia uniknięcie wystąpienia tzw. zjawiska candy-cane podczas pokonywania zgięć
 • Ułatwia wyprostowanie endoskopu

Wyobraź sobie… endoskopię bez dyskomfortu

Czy pacjent może być bardziej skłonny do poddania się kolonoskopii? Czy technologie firmy Olympus pomagają w pokonywaniu trudności związanych z zabiegiem? Dowiedz się, jak przyczyniają się one do poprawy komfortu pacjenta w trakcie kolonoskopii i po jej zakończeniu.

Dowiedz się, jak technologia wprowadzania kontrolowanego i system ScopeGuide przyczyniają się do poprawy komfortu pacjenta w trakcie kolonoskopii i po jej zakończeniu.

Dlaczego pacjenci są tak niechętni zabiegom kolonoskopii?

Mimo że kolonoskopia jest efektywną metodą przesiewową o udowodnionej skuteczności, ograniczającą prewalencję raka jelita grubego oraz związaną z nim śmiertelność (39), poziom akceptacji tej metody badania wśród pacjentów pozostaje niski.

Może to być spowodowane czynnikami psychologicznymi, takimi jak wstyd lub obawa o wynik badania. Z drugiej strony ważnym czynnikiem są kwestie proceduralne.

W ramach przygotowywania jelita cienkiego do badania podanie dużej ilości płynu odwadniającego może spowodować mdłości, wymioty lub ból brzucha. Podczas zabiegu ból może być spowodowany pętlami endoskopu (29) lub zbyt dużym napełnieniem. Nawet po zabiegu pacjenci mogą odczuwać ból spowodowany przez powietrze pozostające w jelicie cienkim. (45)

W jaki sposób technologia firmy Olympus może się przyczynić do zwiększenia komfortu pacjenta?

Udowodniono, ze kolonoskopy firmy Olympus redukują ból i ograniczają konieczność stosowania środków sedacyjnych.

 • Dowiedziono, że oprogramowanie ScopeGuide i funkcja zmiennej sztywności umożliwiły znaczne zmniejszenie bólu odczuwanego przez pacjentów. (32,37)

 • Dowiedziono, że w przypadku stosowania ultracienkiego kolonoskopu pediatrycznego z technologiami zginania biernego i efektywnego przenoszenia siły 78% pacjentów nie odczuwało bólu podczas kolonoskopii. (38,46)

 • Połączenie kolonoskopów z technologią wprowadzania kontrolowanego i oprogramowania ScopeGuide poprawia komfort pacjenta i może się przyczynić do zwiększenia jego akceptacji dla kolonoskopii.

 • 29.) Shah et al. 2002; Endoscopy 34(6):435-40
 • 32.) Mark-Christensen et al. 2014; Endoscopy 47(3):251-61
 • 37.) Othman et al. 2009; Endoscopy; 41(1):17-24
 • 38.) Töx et al. 2013; Endoscopy; 45(6):439-44
 • 39.) Nishihara et al. 2013; N Engl J Med. 369(12):1095-105
 • 45.) Sajid et al. 2015; Colorectal Dis. 17(2):111-23
 • 46.) Garborg et al. 2012; Endoscopy; 44(8):740-6.

Badania kliniczne

 • *29.)

  Endoscopy. 2002 Jun;34(6):435-40.

  Patient Pain During Colonoscopy: An Analysis Using Real-Time Magnetic Endoscope Imaging

  • Shah SG
  • Brooker JC
  • Thapar C
  • Williams CB
  • Saunders BP
  Wyświetl streszczenie
 • *32.)

  Endoscopy. 2015 Mar;47(3):251-61. doi: 10.1055/s-0034-1390767. Epub 2014 Dec 18.

  Magnetic Endoscopic Imaging as an Adjuvant to Elective Colonoscopy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

  • Mark-Christensen A
  • Brandsborg S
  • Iversen LH
  Wyświetl streszczenie
 • *37.)

  Endoscopy. 2009 Jan;41(1):17-24. doi: 10.1055/s-0028-1103488. Epub 2009 Jan 21.

  Variable Stiffness Colonoscope Versus Regular Adult Colonoscope: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

  • Othman MO
  • Bradley AG
  • Choudhary A
  • Hoffman RM
  • Roy PK
  Wyświetl streszczenie
 • *38.)

  Endoscopy. 2013 Jun;45(6):439-44. doi: 10.1055/s-0032-1326270. Epub 2013 Mar 6.

  [...] Sedation for Colonoscopy with a New Ultrathin or a Standard Endoscope: A Prospective Randomized Controlled Study

  • Töx U
  • Schumacher B
  • Toermer T
  • Terheggen G
  • Mertens J
  • Holzapfel B
  • Lehmacher W
  • Goeser T
  • Neuhaus H
  Wyświetl streszczenie
 • *39.)

  N Engl J Med. 2013 Sep 19;369(12):1095-105. doi: 10.1056/NEJMoa1301969

  Long-Term Colorectal-Cancer Incidence and Mortality after Lower Endoscopy

  • Nishihara R
  • Wu K
  • Lochhead P
  • Morikawa T
  • Liao X
  • Qian ZR
  • Inamura K
  • Kim SA
  • Kuchiba A
  • Yamauchi M
  • Imamura Y
  • Willett WC
  • Rosner BA
  • Fuchs CS
  • Giovannucci E
  • Ogino S
  • Chan AT
  Wyświetl streszczenie
 • *45.)

  Colorectal Dis. 2015 Feb;17(2):111-23. doi: 10.1111/codi.12837.

  Carbon Dioxide Insufflation Versus Conventional Air Insufflation for Colonoscopy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Published Randomized Controlled Trials

  • Sajid MS
  • Caswell J
  • Bhatti MI
  • Sains P
  • Baig MK
  • Miles WF
  Wyświetl streszczenie
 • *46.)

  Endoscopy. 2012 Aug;44(8):740-6. doi: 10.1055/s-0032-1309755. Epub 2012 May 23.

  Reduced Pain During Screening Colonoscopy with an Ultrathin Colonoscope: A Randomized Controlled Trial

  • Garborg KK
  • Løberg M
  • Matre J
  • Holme O
  • Kalager M
  • Hoff G
  • Bretthauer M
  Wyświetl streszczenie

Technologies

ScopeGuide

ScopeGuide

 • Pokazuje dokładną wizualizację 3D położenia i kształtu kolonoskopu oraz obraz endoskopowy
 • Ułatwia nawigowanie w okrężnicy
 • Ułatwia identyfikowanie i usuwanie pętli
 • Jest przydatne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych lekarzy
Dual focus

Responsive Insertion Technology

 • Zastrzeżone technologie firmy Olympus poprawiające manewrowość kolonoskopów oraz ułatwiające ich obsługę
 • Zapewnia lepszą kontrolę nad endoskopem podczas obracania i wprowadzania
 • Umożliwia uniknięcie wystąpienia tzw. zjawiska candy-cane podczas pokonywania zgięć
 • Ułatwia wyprostowanie endoskopu
PCF-PH190

PCF-PH190

 • Ultracienki kolonoskop pediatryczny, przystosowany do trudno dostępnych struktur anatomicznych
 • Technologie efektywnego przenoszenia siły i zginania biernego ułatwiające wprowadzanie

Wyobraź sobie, że…
oszczędność nie musi
oznaczać niskiej jakości

Czy można zmniejszać koszty, jednocześnie poprawiając rezultaty kliniczne? Czy technologie firmy Olympus mogą odegrać w tym rolę? Dowiedz się, co wykazały liczne badania. I wyobraź sobie, jak wpływa to na ograniczenie kosztów i oszczędność czasu Twojej pracowni endoskopowej.

Dowiedz się, jak technologia firmy Olympus może pomóc w jednoczesnym zmaksymalizowaniu jakości i zmniejszeniu kosztów.

Dlaczego w kolonoskopii kładzie się coraz większy nacisk na redukcję kosztów?

Kolonoskopia to wydajne narzędzie, zarówno klinicznie, jak i ekonomicznie, umożliwiające zapobieganie rakowi jelita grubego. (39,40) Jednak coraz większa liczba pacjentów, a także coraz większa liczba typów zmian (41) powodują potrzebę stosowania szybkich i oszczędnych procedur.

Wśród chorób przełyku najczęstszym wskazaniem o coraz większej prewalencji (42) powodującym znaczne koszty kontroli, jest przełyk Barretta. (43)

Jakie czynniki proceduralne powodują zwiększenie kosztów?

Oprócz kosztu sprzętu na oszczędność kosztów mają wpływ różne czynniki (czas wymagany na wykonanie badania i czas powrotu pacjenta do zdrowia, personel wymagany do wykonania procedury, stosowane leki, koszt badań histopatologicznych lub ponownego sterylizowania).

Audyty przeprowadzane lokalnie potwierdzają, że należy zapewnić jakość.

W jaki sposób technologia firmy Olympus może się przyczynić do równoczesnego zwiększenia oszczędności kosztów i poprawienia jakości?

Ograniczanie ponoszonych kosztów nie powinno negatywnie wpływać na jakość badań. Jednak coraz większa liczba wykonywanych zabiegów sprawia, że ograniczanie kosztów staje się coraz ważniejsze.

Udowodniono, że endoskopy firmy Olympus przyczyniają się do ograniczania kosztów i oszczędności czasu.

 • Kolonoskopy z technologią wprowadzania kontrolowanego umożliwiają skrócenie czasu osiągnięcia kątnicy o 20%. Pozostały czas można przeznaczyć na dodatkowe badania lub uważną obserwację. (33)

 • Stosowanie systemu ScopeGuide i kolonoskopów z technologią wprowadzania kontrolowanego umożliwia ograniczenie ponoszonych kosztów i stosowania środków sedacyjnych, a w efekcie szybszy powrót pacjenta do zdrowia. (32,38)

 • Stosowanie w codziennej praktyce optycznych metod diagnostyki (25) i biopsji celowanych (10) umożliwia ograniczenie kosztów biopsji i badań histopatologicznych.

 • Opcja Dual Focus może pełnić ważną funkcję jako optyczna metoda diagnostyki, ponieważ zwiększa ona współczynnik decyzji podejmowanych z dużą pewnością, co jest bardzo istotne w przypadku maksymalizowania ekonomiczności tych strategii. (26,44)

 • 10.) Sharma et al. 2013; Gut 62 (1):15-21.
 • 25.) ASGE Standards of Practice Committee et al. 2015; GastrointestEndosc. 81(3):502.e1-502.e16
 • 26.) Kaltenbach et al. 2014; Gut 64(10):1569-77
 • 32.) Mark-Christensen et al. 2014; Endoscopy 47(3):251-61
 • 33.) Cuesta et al. 2014; Scand J Gastroenterol. 49(3):355-61
 • 38.) Töx et al. 2013; Endoscopy; 45(6):439-44
 • 39.) Nishihara et al. 2013; N Engl J Med. 369(12):1095-105.
 • 40.) Wong et al. 2015; Sci Rep.; 5:13568.
 • 41.) Brenner et al. 2015; Gastroenterology; 149(2):356-66.e1.
 • 42.) Fock et al. 2011; Expert Rev GastroenterolHep. 5(1):123-30.
 • 43.) Inadomi et al. 2015; Best Prac Res ClinGastroenterol. 29(1):51-63
 • 44.) Singh et al. 2013; Dig Endosc.25 Suppl 2:151-6

Badania kliniczne

 • *10.)

  Gut. 2013 Jan;62(1):15-21. doi: 10.1136/gutjnl-2011-300962. Epub 2012 Feb 7.

  Standard Endoscopy with Random Biopsies Versus Narrow Band Imaging Targeted Biopsies in Barrett‘s Oesophagus: A Prospective, International, Randomised Controlled Trial

  • Sharma P
  • Hawes RH
  • Bansal A
  • Gupta N
  • Curvers W
  • Rastogi A
  • Singh M
  • Hall M
  • Mathur SC
  • Wani SB
  • Hoffman B
  • Gaddam S
  • Fockens P
  • Bergman JJ
  Wyświetl streszczenie
 • *25.)

  Gastrointest Endosc. 2015 Mar;81(3):502.e1-502.e16. doi: 10.1016/j.gie.2014.12.022. Epub 2015 Jan 16.

  ASGE Technology Committee Systematic Review and Meta-Analysis Assessing the ASGE PIVI Thresholds for Adopting Real-Time Endoscopic Assessment of the Histology of Diminutive Colorectal Polyps

  • Abu Dayyeh BK
  • Thosani N
  • Konda V
  • Wallace MB
  • Rex DK
  • Chauhan SS
  • Hwang JH
  • Komanduri S
  • Manfredi M
  • Maple JT
  • Murad FM
  • Siddiqui UD
  • Banerjee S
  Wyświetl streszczenie
 • *26.)

  Gut. 2015 Oct;64(10):1569-77. doi: 10.1136/gutjnl-2014-307742. Epub 2014 Nov 11.

  Real-Time Optical Diagnosis for Diminutive Colorectal Polyps Using Narrow-Band Imaging: The VALID Randomised Clinical Trial

  • Kaltenbach T
  • Rastogi A
  • Rouse RV
  • McQuaid KR
  • Sato T
  • Bansal A
  • Kosek JC
  • Soetikno R
  Wyświetl streszczenie
 • *32.)

  Endoscopy. 2015 Mar;47(3):251-61. doi: 10.1055/s-0034-1390767. Epub 2014 Dec 18.

  Magnetic Endoscopic Imaging as an Adjuvant to Elective Colonoscopy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

  • Mark-Christensen A
  • Brandsborg S
  • Iversen LH
  Wyświetl streszczenie
 • *33.)

  Scand J Gastroenterol. 2014 Mar;49(3):355-61. doi: 10.3109/00365521.2013.871576. Epub 2014 Jan 13.

  Does “Responsive Insertion Technology” Improve Practice of Colonoscopy? Results of a Randomized Study

  • Cuesta R
  • Sola-Vera J
  • Uceda F
  • García Sepulcre MF
  • Morillo E
  • Vázquez N.
  Wyświetl streszczenie
 • *38.)

  Endoscopy. 2013 Jun;45(6):439-44. doi: 10.1055/s-0032-1326270. Epub 2013 Mar 6.

  [...] Sedation for Colonoscopy with a New Ultrathin or a Standard Endoscope: A Prospective Randomized Controlled Study

  • Töx U
  • Schumacher B
  • Toermer T
  • Terheggen G
  • Mertens J
  • Holzapfel B
  • Lehmacher W
  • Goeser T
  • Neuhaus H
  Wyświetl streszczenie
 • *39.)

  N Engl J Med. 2013 Sep 19;369(12):1095-105. doi: 10.1056/NEJMoa1301969

  Long-Term Colorectal-Cancer Incidence and Mortality after Lower Endoscopy

  • Nishihara R
  • Wu K
  • Lochhead P
  • Morikawa T
  • Liao X
  • Qian ZR
  • Inamura K
  • Kim SA
  • Kuchiba A
  • Yamauchi M
  • Imamura Y
  • Willett WC
  • Rosner BA
  • Fuchs CS
  • Giovannucci E
  • Ogino S
  • Chan AT
  Wyświetl streszczenie
 • *40.)

  Sci Rep. 2015 Sep 4;5:13568. doi: 10.1038/srep13568.

  The Comparative Cost-Effectiveness of Colorectal Cancer Screening Using Faecal Immunochemical Test Versus Colonoscopy

  • Wong MC
  • Ching JY
  • Chan VC
  • Sung JJ
  Wyświetl streszczenie
 • *41.)

  Gastroenterology. 2015 Aug;149(2):356-66.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2015.04.012. Epub 2015 Apr 22.

  Trends in Adenoma Detection Rates During the First 10 Years of the German Screening Colonoscopy Program

  • Brenner H
  • Altenhofen L
  • Kretschmann J
  • Rösch T
  • Pox C
  • Stock C
  • Hoffmeister M
  Wyświetl streszczenie
 • *42.)

  Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2011 Feb;5(1):123-30. doi: 10.1586/egh.10.82.

  Global Epidemiology of Barrett‘s Esophagus

  • Fock KM
  • Ang TL
  Wyświetl streszczenie
 • *43.)

  Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2015 Feb;29(1):51-63. doi: 10.1016/j. bpg.2014.12.002. Epub 2014 Dec 18.

  Cost Considerations in Implementing a Screening and Surveillance Strategy for Barrett‘s Oesophagus

  • Inadomi JM
  Wyświetl streszczenie
 • *44.)

  Dig Endosc. 2013 May;25 Suppl 2:151-6. doi: 10.1111/den.12106.

  Preliminary Feasibility Study Using a Novel Narrow-Band Imaging System with Dual Focus Magnification Capability in Barrett‘s Esophagus: Is the Time Ripe to Abandon Random Biopsies?

  • Singh R
  • Shahzad MA
  • Tam W
  • Goda K
  • Yu LH
  • Fujishiro M
  • Uedo N
  • Ruszkiewicz A
  Wyświetl streszczenie

Technologies

Narrow Band Imaging (NBI)

Narrow Band Imaging (NBI)

 • Poprawia widoczność naczyń krwionośnych i struktur śluzówkowych
 • Ułatwia obserwację nowotworów atakujących zazwyczaj naczynia krwionośne
 • Używa wyłącznie długości fal pochłanianych przez hemoglobinę w celu zapewnienia maksymalnego kontrastu
 • Technika obrazowania optycznego dostępna po naciśnięciu jednego przycisku
Dual focus

Funkcja Dual Focus

 • Dwuetapowa technika optyczna umożliwiająca precyzyjną obserwację powierzchni błon śluzowych
 • Łatwa w obsłudze za pomocą jednego przycisku, bez konieczności ustawiania ostrości
 • Zaawansowana technologia diagnostyczna w standardowym endoskopie
ScopeGuide

ScopeGuide

 • Pokazuje dokładną wizualizację 3D położenia i kształtu kolonoskopu oraz obraz endoskopowy
 • Ułatwia nawigowanie w okrężnicy
 • Ułatwia identyfikowanie i usuwanie pętli
 • Jest przydatne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych lekarzy
Dual focus

Responsive Insertion Technology

 • Zastrzeżone technologie firmy Olympus poprawiające manewrowość kolonoskopów oraz ułatwiające ich obsługę
 • Zapewnia lepszą kontrolę nad endoskopem podczas obracania i wprowadzania
 • Umożliwia uniknięcie wystąpienia tzw. zjawiska candy-cane podczas pokonywania zgięć
 • Ułatwia wyprostowanie endoskopu
PCF-PH190

PCF-PH190

 • Ultracienki kolonoskop pediatryczny, przystosowany do trudno dostępnych struktur anatomicznych
 • Technologie efektywnego przenoszenia siły i zginania biernego ułatwiające wprowadzanie

Wyobraź sobie... endoskopię bez bólu

Czy możliwe jest ograniczenie stosowania środków przeciwbólowych i sedacyjnych w trakcie kolonoskopii? Czy technologie firmy Olympus mogą poprawić komfort pacjenta bez uszczerbku dla wydajności? Dowiedz się, co wykazały liczne badania. I wyobraź sobie, jak wpływa to na zadowolenie pacjenta oraz ograniczenie kosztów.

Dowiedz się, jak technologia wprowadzania kontrolowanego i system ScopeGuide mogą ułatwić wprowadzanie kolonoskopów i ograniczyć konieczność stosowania środków sedacyjnych.

Dlaczego podczas kolonoskopii podaje się pacjentom środki sedacyjne?

Często pacjenci proszą o podanie środków sedacyjnych z powodu niepewności i wątpliwości związanych z zabiegiem. Ból odczuwany podczas wprowadzania może wystąpić w przypadku natrafienia na trudno dostępną strukturę anatomiczną, co zwiększa ryzyko powstawania pętli. (29)

Stosowanie jest postępowaniem rutynowym w różnych krajach, szczególnie jeśli wytyczne zezwalają na podawanie tych środków przez pielęgniarki. Badania wykazały, że stosowanie może spowodować zwiększenie komfortu pacjenta. (34)

Dlaczego stosowanie środków sedacyjnych jest problematyczne?

Stosowanie środków sedacyjnych podczas kolonoskopii jest zazwyczaj bezpieczne. Zgłaszane typowe efekty uboczne obejmują mdłości, ból głowy i hipoksemię. (34)

Jednak stosowanie środków sedacyjnych wiąże się z ponoszeniem kosztów i uniemożliwia bezpośrednią komunikację z pacjentem, co utrudnia zmienianie położenia pacjenta celem zoptymalizowania wskaźnika osiągalności kątnicy oraz wskaźnika wykrywalności gruczolaków. (36)

W jaki sposób technologia firmy Olympus może ograniczyć stosowanie środków sedacyjnych bez wpływu na komfort pacjenta?

Technologie firmy Olympus zostały ocenione w badaniach klinicznych pod kątem ich wpływu na ból odczuwany przez pacjenta podczas kolonoskopii.

 • Dowiedziono, że system ScopeGuide i funkcja zmiennej sztywności umożliwiły ograniczenie stosowania środków sedacyjnych i zmniejszenie bólu odczuwanego przez pacjentów. (32,37)

 • Udowodniono, że stosowanie ultracienkiego kolonoskopu pediatrycznego z technologiami zginania biernego i efektywnego przenoszenia siły znacznie ogranicza stosowanie w porównaniu do standardowych kolonoskopów. (38)

 • Równoczesne stosowanie kolonoskopów z technologią wprowadzania kontrolowanego i systemu ScopeGuide może pomóc w ograniczeniu stosowania środków sedacyjnych i poprawieniu komfortu pacjenta.

 • 29.) Shah et al. 2002; Endoscopy 34(6):435-40
 • 32.) Mark-Christensen et al. 2014; Endoscopy 47(3):251-61
 • 34.) Khajavi et al. 2013; Anesth Pain Med. 3(1):208-13
 • 35.) Sieg et al. 2014; J Gastroenterol Hep. 29(3):517-23
 • 36.) Ball et al. 2015; GastrointestEndosc.82(3):488-94
 • 37.) Othman et al. 2009; Endoscopy; 41(1):17-24
 • 38.) Töx et al. 2013; Endoscopy; 45(6):439-44

Badania kliniczne

 • *29.)

  Endoscopy. 2002 Jun;34(6):435-40.

  Patient Pain During Colonoscopy: An Analysis Using Real-Time Magnetic Endoscope Imaging

  • Shah SG
  • Brooker JC
  • Thapar C
  • Williams CB
  • Saunders BP
  Wyświetl streszczenie
 • *32.)

  Endoscopy. 2015 Mar;47(3):251-61. doi: 10.1055/s-0034-1390767. Epub 2014 Dec 18.

  Magnetic Endoscopic Imaging as an Adjuvant to Elective Colonoscopy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

  • Mark-Christensen A
  • Brandsborg S
  • Iversen LH
  Wyświetl streszczenie
 • *34.)

  Anesth Pain Med. 2013 Summer;3(1):208-13. doi: 10.5812/aapm.9653. Epub 2013 Jul 1.

  Conscious Sedation and Analgesia in Colonoscopy [...]

  • Khajavi M
  • Emami A
  • Etezadi F
  • Safari S
  • Sharifi A
  • Shariat Moharari R
  Wyświetl streszczenie
 • *35.)

  J Gastroenterol Hepatol. 2014 Mar;29(3):517-23.

  Safety Analysis of Endoscopist-Directed [...]

  • Sieg A
  • Beck S
  • Scholl SG
  • Heil FJ
  • Gotthardt DN
  • Stremmel W
  • Rex DK
  • Friedrich K
  Wyświetl streszczenie
 • *36.)

  Gastrointest Endosc. 2015 Sep;82(3):488-94. doi: 10.1016/j.gie.2015.01.035. Epub 2015 Apr 22.

  Position Change During Colonoscope Withdrawal Increases Polyp and Adenoma Detection in the Right but not in the Left Side of the Colon: Results of a Randomized Controlled Trial

  • Ball AJ
  • Johal SS
  • Riley SA
  Wyświetl streszczenie
 • *37.)

  Endoscopy. 2009 Jan;41(1):17-24. doi: 10.1055/s-0028-1103488. Epub 2009 Jan 21.

  Variable Stiffness Colonoscope Versus Regular Adult Colonoscope: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

  • Othman MO
  • Bradley AG
  • Choudhary A
  • Hoffman RM
  • Roy PK
  Wyświetl streszczenie
 • *38.)

  Endoscopy. 2013 Jun;45(6):439-44. doi: 10.1055/s-0032-1326270. Epub 2013 Mar 6.

  [...] Sedation for Colonoscopy with a New Ultrathin or a Standard Endoscope: A Prospective Randomized Controlled Study

  • Töx U
  • Schumacher B
  • Toermer T
  • Terheggen G
  • Mertens J
  • Holzapfel B
  • Lehmacher W
  • Goeser T
  • Neuhaus H
  Wyświetl streszczenie

Technologies

ScopeGuide

ScopeGuide

 • Pokazuje dokładną wizualizację 3D położenia i kształtu kolonoskopu oraz obraz endoskopowy
 • Ułatwia nawigowanie w okrężnicy
 • Ułatwia identyfikowanie i usuwanie pętli
 • Jest przydatne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych lekarzy
Dual focus

Responsive Insertion Technology

 • Zastrzeżone technologie firmy Olympus poprawiające manewrowość kolonoskopów oraz ułatwiające ich obsługę
 • Zapewnia lepszą kontrolę nad endoskopem podczas obracania i wprowadzania
 • Umożliwia uniknięcie wystąpienia tzw. zjawiska candy-cane podczas pokonywania zgięć
 • Ułatwia wyprostowanie endoskopu
PCF-PH190

PCF-PH190

 • Ultracienki kolonoskop pediatryczny, przystosowany do trudno dostępnych struktur anatomicznych
 • Technologie efektywnego przenoszenia siły i zginania biernego ułatwiające wprowadzanie

Filmy

Poznaj nasze innowacyjne produkty do endoskopii i kolonoskopii — filmy znajdujące się poniżej przedstawiają ekspertów i ich opinie.

Trening

Firma Olympus skupia się na zapewnianiu najbardziej zaawansowanych technologii endoskopowej diagnostyki i leczenia, które pozwalają jeszcze lepiej opiekować się pacjentami. W ramach naszej inicjatywy oferujemy Państwu kursy szkoleniowe w różnych miejscach na terenie Europy, a także szkolenia internetowe na stronie www.nbi-training.eu.