Wydaje się, że przeglądasz tę stronę korzystając z przeglądarki Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest przestarzała.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Korporacyjna Odpowiedzialność Społeczna

Wnoszenie wkładu w społeczeństwo poprzez życie w zgodzie ze środowiskiem

Firma Olympus przywiązuje ogromną wagę do odpowiedzialnego zachowania korporacyjnego jako części filozofii firmowej. Strategia dotycząca Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej (Corporate Social Responsibility, CSR) jest oparta na zasadzie „wnoszenia wkładu w społeczeństwo poprzez życie w zgodzie ze środowiskiem”, a działania CSR są podzielone na cztery główne obszary:

  • Medycyna i zdrowie
  • Kultura i sztuka
  • Nauka i technologia
  • Zarządzanie środowiskowe

Firma Olympus wspiera międzynarodowe projekty w tych głównych obszarach, które zapewniają pozytywny wkład dla społeczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji o wspieranych projektach, zapoznaj się z poszczególnymi stronami poniżej.

Zaangażowanie w kwestie społeczne: wnoszenie wkładu w społeczności

Firma Olympus ma 34 podmioty zależne w regionie EMEA. Aby wnosić wkład w lokalne społeczności w obszarze działania każdego z tych podmiotów zależnych, firma Olympus angażuje się w promowanie inicjatyw lokalnych i regionalnych. Odbywa się to poprzez wspieranie projektów lokalnych oraz zachęcanie pracowników do wolontariatu. Aby uzyskać więcej informacji o naszych projektach lokalnych, odwiedź stronę poświęconą lokalnym inicjatywom zaangażowania.

Więcej informacji na temat filozofii zaangażowania społecznego firmy Olympus znajduje się w naszym globalnym raporcie CSR, który jest dostępny poprzez pasek Do pobrania po prawej stronie.