Wydaje się, że przeglądasz tę stronę korzystając z przeglądarki Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest przestarzała.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Code of Ethics

Code of Ethics

„Kodeks postepowania etycznego i standardów postępowania w biznesie” określa wytyczne, zasady i wartości, które potwierdzają nasze zobowiązanie do działania w sposób uczciwy i profesjonalny w całym obszarze naszego działania. Zasady Kodeksu Etycznego pomagają nam postępować i podejmować decyzje w sposób, który pozwala utrzymać najwyższe standardy etyczne w całej organizacji.

Wprowadzając usługę EthicsLine, Grupa Olympus w Europie stworzyła dla pracowników i partnerów biznesowych możliwość poufnego zgłaszania wszelkich naruszeń zasad etycznych firmy Olympus. W ten sposób, spółki Olympusa w Europie są zobowiązane do uczciwego działania, w etyczny i właściwy sposób, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami prawa antykorupcyjnego.

  • EthicsLine

    EthicsLine jest dostępny dla wszystkich pracowników, jak również dla wszystkich partnerów biznesowych firmy Olympus, którzy chcą zwrócić się o pomoc lub zgłosić potencjalne naruszenie zasad etycznych.

  • Przeciwdziałanie łapownictwu i korupcji

    Grupa Olympus w Europie nie toleruje żadnych przejawów korupcji i łapownictwa i wykazuje najwyższe starania, aby prowadzić działalność bez stosowania praktyk korupcyjnych w celu nieuczciwego uzyskania korzyści.