Warunki używania

Witryna ta jest przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Unii Europejskiej, Rosji, Bliskiego Wschodu i Afryki. Zatwierdzone wskazania dotyczące stosowania produktów, informacje o ich rejestracji oraz sposoby prezentacji mogą różnić się w poszczególnych krajach. W przypadku innych krajów należy odwiedzić witrynę globalną naszej firmy pod adresem Olympus global lub witrynę internetową dla danego kraju w celu uzyskania informacji o dostępności naszych produktów w kraju zamieszkania, najbardziej aktualnych danych dotyczących rejestracji oraz zatwierdzonej etykiety produktu.

Kwestie prawne

Strona internetowa zawiera informacje o produktach, które mogą być niedostępne na poszczególnych rynkach lokalnych, oraz jeśli ma to zastosowanie, mogą podlegać ograniczeniom sprzedaży lub dostępności stosownie do regulacji obowiązujących w poszczególnych krajach bądź też ich sprzedaż może wymagać dodatkowych zezwoleń. W poszczególnych krajach obowiązują właściwe dla nich systemy i regulacje prawne, a także odmienne zasady udostępniania w Internecie informacji medycznej oraz odnoszącej się do produktów medycznych. Ze względu na globalny zasięg i dostępność Internetu nie należy traktować, żadnych zawartych tu informacji, jako promujących określone produkty, w krajach, w których uregulowania prawne nie upoważniają do takich działań.

Aktualizacja warunków korzystania

Olympus Europa Holding GmbH udostępnia informacje na swoich serwerach, jako serwis dostępny publicznie dla klientów i zastrzega sobie prawo zmiany zawartości informacyjnej bez uprzedzenia. Olympus Europa Holding GmbH nie ponosi odpowiedzialności prawnej za pełna adekwatność, kompletność oraz/lub niezawodność zawartości informacyjnej prezentowanych treści.

Korzystając z niniejszej strony użytkownik akceptuje przedstawione poniżej warunki i zasady korzystania z niej.

Oświadczenie o wyłączeniu od odpowiedzialności

Strona internetowa funkcjonuje w takiej formie, w jakie została przygotowana i może być rozbudowywana, poprawiana i aktualizowana. Choć Olympus dołożył wszelkich starań, aby udostępniać na forum publicznym precyzyjne i w pełni aktualne informacje, to Olympus nie gwarantuje, że zawartość niniejszej strony zawsze będzie adekwatna i w pełni aktualna w stosunku do zachodzących zmian, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, omyłki oraz podanie niepełnej treści informacyjnej. W szczególności, Olympus nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których znajdują się odnośniki (linki) na niniejszej stronie. Co więcej, Olympus nie przyjmuje odpowiedzialności, za żadne straty lub wirusy, które mogły mieć wpływ na komputer użytkownika lub jego inny sprzęt w związku z dostępem do niniejszej strony, a także użytkowaniem i pobieraniem z niej określonych treści.

Znaki handlowe i zarejestrowane znaki handlowe

Wszelkie produkty oraz usługi, o jakich mowa na naszych stronach internetowych są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli. Strona internetowa, wszystkie dane, teksy, zdjęcia, obrazy wideo i nagrania audio są przeznaczone wyłączenie do wykorzystania osobistego wyłączającego całkowicie zastosowania komercyjne. Na dostępne na niniejszej stronie internetowej logotypy, znaki serwisowe i znaki handlowe nie jest udzielana żadna licencja.

Zapraszamy jednocześnie do powielania, zapisywania oraz drukowania zawartych tu informacji z przeznaczeniem do osobistego użytku i nadmieniamy, że Olympus Europa Holding GmbH pozostaje właścicielem praw autorskich do wszystkich przekazów zarówno tekstowych, graficznych, jak i zdjęciowych. Użytkownik nie może jednakże, dystrybuować, wymieniać, modyfikować, sprzedawać, ani transmitować żadnych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej. Jeśli wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych lub prezentowane publicznie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Olympus Europa Holding GmbH. Nie można również umieszczać linków do niniejszej strony, ani tworzyć „lustrzanych odbić” żadnego z jej fragmentów bez uzyskania uprzedniego pisemnego pozwolenia ze strony Olympus Europa Holding GmbH.

Zachowanie poufności danych

Olympus Europa Holding GmbH respektuje potrzebę zachowania poufności w zakresie danych osobowych odwiedzających nasze strony internetowe i realizuje ją w praktyce. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w naszej stronie o Polityce prywatności.