Warunki używania

Informacja prawna

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Unii Europejskiej, Rosji, Bliskiego Wschodu i Afryki. Zatwierdzone wskazania, rejestracje i prezentacje produktów mogą się różnić w zależności od kraju. W przypadku wszystkich innych krajów, aby uzyskać informacje na temat dostępności naszych produktów w miejscu zamieszkania oraz uzyskać najbardziej aktualne szczegóły rejestracji i zatwierdzoną etykietę produktu, należy odwiedzić globalną wirtynę naszej firmy pod adresem Olympus global lub witrynę internetową firmy w kraju zamieszkania.

Obowiązujące przepisy prawne

Witryna zawiera informacje o produktach, które mogą być lub nie być dostępne w danym kraju, a w stosownych przypadkach mogły uzyskać akceptację lub dopuszczenie do obrotu przez rządowy organ regulacyjny w odniesieniu do różnych wskazań i ograniczeń w poszczególnych krajach. W każdym kraju obowiązują określone prawa, przepisy i praktyki medyczne regulujące przekazywanie w Internecie informacji medycznych lub innych informacji o produktach medycznych. Żaden z niniejszych dokumentów nie ma na celu promowania produktu niedozwolonego przez prawo i przepisy kraju, w którym przebywa czytelnik.

Zmiany w witrynie internetowej

Firma Olympus udostępnia informacje na tym serwerze jako usługę publiczną dla swoich klientów i może zmieniać ich zawartość bez uprzedzenia. Firma Olympus nie gwarantuje dokładności, kompletności ani/lub wiarygodności treści informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Oświadczenie o braku odpowiedzialności

Ta strona jest dostarczana „tak jak jest” i może podlegać rozszerzeniom, zmianom i aktualizacjom. Chociaż firma Olympus dokłada wszelkich starań, aby dostarczać opinii publicznej dokładnych i aktualnych informacji, nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji co do dokładności lub aktualności treści zawartych na stronie; nie gwarantuje też, że są one pozbawione błędów, pominięć lub przestarzałości. Należy również pamiętać, że firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich ani za ich treści, które zawierają odnośniki do niniejszej strony.

Firma Olympus z wielką starannością sprawdza wszystkie witryny, do których prowadzą odnośniki z niniejszej witryny. Niemniej firma Olympus nie ma wpływu na treść tych witryn, w szczególności w związku z późniejszymi zmianami. Dlatego należy pamiętać, że firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w witrynach internetowych osób trzecich i niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści zawartych w tych witrynach.

Znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe

Wszystkie nazwy produktów lub usług wymienione na tej stronie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli. Witryna internetowa oraz wszystkie dane, teksty, obrazy, filmy lub dźwięki w niej zawarte są przeznaczone wyłącznie do użytku niekomercyjnego i osobistego. Udostępniając je w tej witrynie internetowej, nie udziela się licencji na wykorzystanie zastrzeżonych logo, znaków usługowych lub znaków towarowych. Użytkownik może powielać, przechowywać i drukować kopie wszystkich informacji tutaj udostępnionych do użytku osobistego, ze zrozumieniem, że firma Olympus zachowuje prawa autorskie do wszystkich mediów, w tym tekstu, grafiki i fotografii. Użytkownik nie może jednak rozpowszechniać, wymieniać, modyfikować, sprzedawać ani przekazywać żadnych informacji z tej witryny. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych lub publicznych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Olympus. Zabronione jest również umieszczanie łączy lub „odbić” jakiejkolwiek części niniejszej strony bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Olympus.

Ochrona danych

Firma Olympus szanuje prywatność wszelkich danych osobowych dostarczanych przez osoby odwiedzające naszą witrynę. Więcej szczegółów znajduje się pod adresem Ochrona prywatności.