Klauzula informacyjna o ochronie pry-watności

1. Informacje ogólne

Ogólne informacje na temat ochrony danych w firmie Olympus i na tej stronie można znaleźć w naszej ogólnej Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych. Znajdziecie tam Państwo informacje o swoich prawach jako osoby, której dane dotyczą, o usuwaniu danych oraz o przekazywaniu danych osobom trzecim i do krajów trzecich.

Niniejsza Klauzula informacja o ochronie danych osobowych, w połączeniu z wyżej wymienioną ogólną Klauzula informacją o ochronie danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych na naszej stronie internetowej https://olympus.pl.

2. Administrator i inspektor ochrony danych

Olympus Europa SE & Co. KG

Wendenstraße 20

20097 Hamburg, Niemcy

Tel/Fax: +4940 - 23773 - 0

E-Mail: privacy@olympus.com

W przypadku pisemnych zapytań do inspektora ochrony danych Olympus, sto-suje się powyższy adres z dodatkiem "c/o Data Protection EMEA" oraz następujący adres e-mail: privacy@olympus.com

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania; Odbiorcy danych

W tej części znajdą Państwo informacje o celach i podstawach prawnych operacji przetwarzania danych na tej stronie internetowej oraz o odpowiednich odbiorcach danych.

3.1 Odwiedzanie naszej strony internetowej

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aby ją wyświetlić. W tym celu przetwarzamy następujące kategorie danych:

 • Adres IP
 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Nagłówek identyfikujący ( user agent) (typ urządzenia końcowego, ewentualnie typ systemu operacyjnego)
 • Strona odsyłająca (strona, z której przeszedłeś na naszą stronę poprzez hiperłącze)
 • Data i godzina dostępu
 • Ustawienia językowe używanej przeglądarki

Do dostarczania treści na stronie internetowej wykorzystujemy również tzw. sieci dostarczania treści, jak również czcionki internetowe i osadzone filmy wideo od dostawców zewnętrznych i przetwarzamy w tym celu wyżej wymienione kate-gorie danych. W związku z tym podczas odwiedzania strony internetowej Państ-wa adres IP może być również przekazywany do krajów trzecich poza EOG.

Gdy odwiedzą Państwo stronę internetową, przetworzymy również wyżej wymienione kategorie danych w celu tworzenia pomiarów zasięgu i statystyk odwiedzin strony internetowej, a także w celu przeprowadzenia tzw. "testów A/B". Testy A/B symulują dwie różne wersje strony internetowej. W tym celu niektórzy użytkownicy testują wersję A, a inni wersję B. W ten sposób można wyświetlić dwa lub więcej wariantów strony docelowej i określić możliwości ulepszenia strony internetowej.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest w każdym przypadku uzasadniony interes w sprawnym funkcjonowaniu przedstawiciela, globalnej strony korporacyjnej oraz w jej optymalizacji i ulepszaniu, art. 6 (1) (f) GDPR.

3.2 Kontakt poprzez formularz kontaktowy lub e-mail

Jeśli skontaktują się Państwo się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane osobowe przekazane wraz z Państwa pocztą elektroniczną oraz dane wprowadzone w formularzu kontaktowym będą przez nas przetwarzane w celu przetworzenia i odpowiedzi na Państwa zapytanie.

W przypadku zapytań drogą elektroniczną przetwarzamy Państwa adres e-mail, temat i treść e-maila, a także wszelkie załączniki w postaci plików.

W przypadku zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy następujące kategorie danych:

 • Rodzaj zapytania
 • Wiadomość (dowolny tekst)
 • Imię i nazwisko
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu obsługi zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego jest nasz uzasadniony interes w otrzymywaniu i odpowiadaniu na przychodzące zapytania za pośrednictwem wspólnych, elektronicznych kanałów komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR). W tym przypadku przetwarzanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy istnieją ważne uzasadnione powody, które przeważają nad Twoimi uzasadnionymi interesami (art. 21 GDPR). Jeśli kontakt jest związany z zawarciem umowy, podstawą prawną jest art. 6 (1) b GDPR.

3.3 Powiadomienia o ofertach pracy

Jeśli zarejestrują się Państwo w funkcji "powiadomienie o pracy", przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zaoferowania Państwu żądanej usługi (regularna wysyłka newslettera e-mail z informacjami o aktualnych ofertach pracy).

W tym celu przetwarzamy następujące kategorie danych:

 • Adres e-mail
 • Twoje hasło
 • Język użytkownika
 • Pożądane stanowisko pracy
 • Pożądane godziny pracy (pełny lub niepełny etat)
 • Pożądany dział
 • Pożądany rodzaj zatrudnienia
 • Nazwa własna wybrana dla powyższych ustawień wyszukiwania

Po ustawieniu powiadomienia o pracy za pośrednictwem naszej strony inter-netowej wyślemy Państwu e-mail potwierdzający zawierający link do aktywacji newslettera ("double opt-in"). Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda, art. 6 (1) (a) GDPR. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać ze skutki-em na przyszłość, klikając "Unsubscribe" w stopce wiadomości e-mail lub logując się na naszej stronie internetowej za pomocą wybranych danych i wyp-isując się z subskrypcji pracy.

3.4 Aplikacje online i konto użytkownika

Jeżeli założą Państwo konto na naszej stronie internetowej, aby aplikować na ogłoszone stanowisko, będziemy przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby umożliwić przeprowadzenie procesu rejestracji i aplikacji w ten sposób.

W tym celu przetwarzamy następujące kategorie danych:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię i nazwisko
 • Nazwisko
 • Adres e-mail lub login
 • Hasło
 • Język użytkownika
 • List motywacyjny i CV
 • Pliki przesłane przez użytkownika, jeśli dotyczy
 • "Jak się o nas dowiedziałeś"
 • Udostępnienie danych - Istnieje możliwość wyboru pomiędzy "Zgadzam się, aby moje dane były przechowywane, jeśli moja aplikacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie i abym był informowany o przyszłych ofertach pracy" lub "Chciałbym, aby moje dane zostały usunięte zaraz po za-kończeniu obecnego procesu aplikacji".

Podstawą prawną tego przetwarzania jest nawiązanie stosunku pracy, Sec. 26 (1) niemiecka federalna ustawa o ochronie danych (BDSG), jeśli ubiegasz się o pracę w Niemczech. W przeciwnym razie podstawą prawną do zainicjowania umowy o pracę jest art. 6 (1) (b) GDPR.

Korzystamy z usług dostawcy zewnętrznego w celu przetwarzania aplikacji online i wysyłania subskrypcji pracy. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w skutecznym projektowaniu procesów aplikacyjnych i skutecznym wy-borze odpowiednich kandydatów, art. 6 (1) (f) GDPR.

3.5 Rejestrowanie i administrowanie kontem użytkownika "MyOlym-pus".

Aby utworzyć osobisty profil dla usługi "MyOlympus" na naszej stronie inter-netowej, należy wprowadzić pewne dane w masce wprowadzania danych. Gromadzone są następujące kategorie danych:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię i nazwisko
 • Nazwisko
 • Pseudonim
 • Adres e-mail
 • Nazwa kraju
 • Hasło
 • Potwierdzenie "Nie jestem robotem"
 • Umowa użytkownika/ zgoda na warunki użytkowania (My-Olympus)

W ustawieniach konta można wprowadzić także inne opcjonalne informacje o profilu, a mianowicie:

 • Ulica i numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Numer telefonu
 • Data urodzenia
 • Zdjęcie
 • Awatar
 • Rejestracja produktu (data zakupu i numer seryjny urządzenia)
 • Można kliknąć dodatkowe informacje o ulubionych produktach i usługach.
 • Treść do profilu publicznego / set-card z tekstem i zdjęciami
 • Zapisz się do newslettera

Ponieważ rejestracja jest niezbędna do wykonania umowy (umowa użytkownika dla MyOlympus), której stroną jest użytkownik, przepis art. 6 (1) (b) GDPR służy jako podstawa prawna przetwarzania. Jeśli podadzą Państwo nam te informacje, wykorzystamy Państwa dane do zarządzania rejestracjami produktów i powiązania ich z Państwa kontem. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z serwisu MyOlympus.

Należy pamiętać, że jeśli rejestracja przebiegnie pomyślnie, za pomocą utworzonego konta użytkownika można zalogować się również na innych platformach, takich jak społeczność MyOlympus, nasz sklep internetowy lub platforma Test & Wow. W tym celu przy pierwszym logowaniu mogą być od Ciebie wymagane dalsze dane.

W każdej chwili mogą Państwo usunąć swoje konto użytkownika. W każdej chwili mogą Państwo zmienić zapisane dane, zmieniając ustawienia na stronie pro-file. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę wyrażoną podczas rejestracji. Jeśli dane są wymagane do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, wcześniejsze usunięcie może nastąpić tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne pozwalają na takie usunięcie.

3.6 Zgłoszenie udziału w imprezie

Aby wziąć udział w wydarzeniu, które jest reklamowane za pośrednictwem społeczności MyOlympus, należy wypełnić formularz wprowadzania danych. Zbierane są następujące kategorie danych:

 • Zwrot grzecznościowy (płeć) - pole obowiązkowe
 • Imię - pole obowiązkowe
 • Nazwisko - pole obowiązkowe
 • E-mail - pole obowiązkowe
 • Numer telefonu - opcjonalnie
 • Firma - opcjonalnie
 • Kraj - opcjonalnie
 • Miasto - opcjonalnie
 • Ulica - opcjonalnie
 • Numer domu - opcjonalnie
 • Kod pocztowy - opcjonalnie

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda, art. 6 (1) (a) GDPR.

3.7 Zgłoszenie udziału w imprezie

Korzystamy z usług dostawcy zewnętrznego, aby zapewnić platformę zarządza-nia zgodą i baner plików cookie. Dzięki temu osoby odwiedzające stronę inter-netową mogą udzielać i cofać zgodę na poszczególne kategorie plików cookie oraz otrzymywać informacje o plikach cookie używanych na stronie internetowej.

W tym celu przetwarzamy kategorie danych wymienione w punkcie 3.1. Państwa adres IP może być również przekazywany do państw trzecich poza EOG.

Podstawą prawną korzystania z tego dostawcy zewnętrznego jest nasz uzasadniony interes polegający na uzyskiwaniu zgody od odwiedzających naszą stronę internetową, dostarczaniu odwiedzającym informacji związanych ze zgodą i zarządzaniu kategoriami plików cookie, art. 6 (1) (f) GDPR. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Przetwarzanie będzie miało wtedy miejsce tylko wtedy, gdy istnieją istotne uzasadnione powody, które przeważają nad Państwa uzasadnionymi interesami (art. 21 GDPR).

3.8 Śledzenie i reklama

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług stron trzecich, aby umożliwić nam korzystanie z tzw. funkcji "re-marketingu" i "śledzenia konwersji". Funkcje te umożliwiają nam prezentowanie użytkownikom strony internetowej na innych stronach internetowych reklam opartych na ich zainteresowaniach i odnoszących się do naszych produktów i usług. Odbywa się to poprzez analizę interakcji użytkownika na naszej stronie internetowej, np. ofert, którymi użytkownik jest zainteresowany, aby móc umieścić ukierunkowane reklamy na innych stronach po tym, jak użytkownik odwiedził naszą stronę internetową.

W tym celu przetwarzamy kategorie danych wymienione w punkcie 3.1, jak ró-wnież następujące kategorie danych:

 • Odwiedzone (pod)strony
 • Kliknięte linki
 • Czas trwania i rodzaj interakcji z witryną
 • Zachowanie podczas surfowania po stronie internetowej

Państwa dane mogą być również przekazywane do dostawców zewnętrznych w państwach trzecich poza EOG. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda, art. 6 (1) (a) GDPR. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, klikając na "Ustawienia plików cookie" w stopce strony internetowej.

4. Cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, różne pliki cookie są zapisywane na Państwa urządzeniu i odczytywane przez naszą stronę internetową. Technicznie niezbędne pliki cookie są wykorzystywane automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej. Podstawą prawną stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest nasz uzasadniony interes w prowadzeniu reprezentacyjnej strony firmowej, art. 6 (1) (f) GDPR.

Za Państwa zgodą używamy dodatkowych plików cookie do statystycznej analizy korzystania ze strony internetowej oraz do oferowania spersonalizowanych treści i ewentualnie reklam poprzez tworzenie pseudonimowych profili użytkowników. W tym celu przekazujemy również informacje o korzystaniu ze strony internetowej usługodawcom w celu reklamy i analizy. Państwa dane mogą być również przekazywane usługodawcom w krajach trzecich, np. w USA. Zgodę na technicznie zbędne pliki cookie wyrażają Państwo za pośrednictwem naszego "Banera plików cookie", który wyświetla się przy pierwszej wizycie na stronie internetowej i jest w każdej chwili dostępny poprzez link "Ustawienia plików cookie" w stopce strony internetowej. Podstawą prawną stosowania technicznie zbędnych plików cookie jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 (1) (a) GDPR. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, klikając na "Ustawienia plików cookie" w obszarze stopki strony internetowej. Pod tym linkiem znajdą Państwo również więcej informacji na temat kategorii danych przetwarzanych przez pliki cookie, odbiorców danych, celów przetwarzania i przekazywania danych przez państwa trzecie w przypadku stosowania odpowiednich plików cookie.

Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. W przypadku dezaktywacji wszystkich plików cookies dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe dalsze prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcji strony.

5. Linki do sieci społecznościowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do serwisów społecznościowych (Twitter, LinkedIn i YouTube). Usługi te są obsługiwane wyłącznie przez dostawców zewnętrznych. W przypadku korzystania z linków, informacje mogą być prze-kazywane tym dostawcom. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania Państwa danych przez dostawcę, jak również na temat Państwa praw, znajdą Państwo w informacjach o ochronie prywatności danego dostawcy:

YouTube jest oferowany przez

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

LinkedIn jest oferowany przez.

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

Twitter jest oferowany przez

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA

https://twitter.com/privacy/

Ostatnia zmiana: 30.08.2022 r.