W centrum naszej uwagi

Firma Olympus postrzega siebie jako uczestnika życia społecznego. Jako „dobry obywatel” podejmujemy wyzwania społeczne w tych dziedzinach, w których możemy wykorzystać wiedzę i potencjał naszej firmy. Poprzez bezpośrednie działania oraz wspieranie wybranych organizacji non-profit chcemy czynić coś dobrego dla ludzi i kreować wartościowe szanse.

  • Udostępnij:

Nasze działania w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) koncentrują się na ochronie zdrowia, edukacji i przyszłości zawodowej. Chcąc przyczyniać się do ochrony zielonej Ziemi, kierujemy się odpowiedzialną strategią wykorzystania zasobów i technologii oraz tworzenia rozwiązań dla naszych klientów. Ponadto angażujemy się w inicjatywy humanitarne i dobroczynne związane z budową infrastruktury medycznej i zapewnieniem dostępu do pomocy medycznej w ramach pomocy dla ofiar katastrof. Nasi pracownicy mogą angażować się w firmowy program wolontariatu obejmujący cały region EMEA: wolontariusze z firmy Olympus przez jeden lub dwa dni robocze w roku wykorzystują swoje siły, umiejętności i kompetencje dla dobra społeczności lub środowiska.

Nasze naczelne zasady

Fundamentem działalności naszej firmy jest misja, by czynić życie ludzi zdrowszym, bezpieczniejszym i bardziej spełnionym, a także nasz Kodeks postępowania. Zobowiązujemy się także do przestrzegania fundamentalnych zasad UN Global Compact, które dotyczą takich dziedzin, jak prawa człowieka, praca — a zwłaszcza prawa pracowników oraz bezpieczeństwo i higiena pracy — środowisko naturalne i zwalczanie korupcji.

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt z naszą firmą. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Olympus Business Services sp. z o.o.

Olympus Polska sp. z.o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Dodatkowe adresy

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt z naszą firmą. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Olympus w Polsce

Olympus Polska sp. z.o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Dodatkowe adresy