Nasze zasady

  • Udostępnij:

Na czym się skupiamy

W firmie Olympus staramy się stawić czoła odpowiednim wyzwaniom społecznym, aby wywierać pozytywny wpływ zarówno na naszych beneficjentów, jak i na społeczności, w których działamy. Poprzez stosowanie strategii CSR ukierunkowanej na wywieranie wpływu, chcemy wykorzystywać naszą wiedzę i silną pozycję do stwarzania korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. Staramy się zwracać społeczeństwu to, co dzięki niemu osiągamy – prowadzimy system dotacji, granów, a także oferujemy inne formy wsparcia w zakresie naszych kompetencji.

Jeśli chodzi o nasze główne obszary działalności – Dział Systemów Medycznych, Dział Produktów Konsumenckich oraz Dział Rozwiązań Naukowych – priorytetem są dla nas działania z zakresu CSR w następujących dziedzinach: Opieka zdrowotna, Nauki przyrodnicze, Kariera i Środowisko.

Standardy

Jako przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, firma Olympus przestrzega globalnych wytycznych, takich jak certyfikat ISO 26000 dotyczący odpowiedzialności społecznej. W 2004 roku firma Olympus dołączyła do projektu UN Global Compact, który jest dobrowolną inicjatywą na rzecz tworzenia globalnych ram zrównoważonego rozwoju w biznesie z uwzględnieniem uniwersalnych standardów dotyczących praw człowieka, pracy (szczególnie w zakresie praw i ochrony pracowników), środowiska i zwalczania korupcji. W ramach tej inicjatywy firmy mogą wykazać się dobrą korporacyjną postawą obywatelską oraz przyczynić się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiedzialne i kreatywne przywództwo. Standardy wyznaczone w ramach inicjatywy UN Global Compact zostały uwzględnione w Zasadach postępowania firmy i Kodeksie etycznym, a dodatkowo znajdują odzwierciedlenie w naszej działalności biznesowej i strukturze organizacyjnej. Podtrzymujemy swoje zobowiązanie do przestrzegania dziesięciu podstawowych zasad programu UN Global Compact dotyczących praw człowieka, pracy i zwalczania korupcji.

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt z naszą firmą. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Olympus Business Services sp. z o.o.

Olympus Polska sp. z.o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Dodatkowe adresy

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt z naszą firmą. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Olympus w Polsce

Olympus Polska sp. z.o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Dodatkowe adresy