Edukacja buduje przyszłość

Jesteśmy przekonani, że doświadczenie i know-how naszych pracowników mogą być przydatne w rozwoju zawodowym młodych ludzi. Nie każdy ma równe szanse w sferze edukacyjnej i zawodowej. Dlatego nasza lokalna aktywność koncentruje się na ułatwianiu młodym ludziom — zwłaszcza tym w trudnym położeniu społecznym — dostępu do rynku pracy oraz na wspieraniu ich na drodze zawodowej.

  • Udostępnij:
Olympus-Future-Career

Łatwiejszy dostęp do rynku pracy

Olympus UK & Ireland wspiera i pomaga rozwijać talenty uczniów, którzy w swoich instytucjach zostali dostrzeżeni jako szczególnie uzdolnieni, ale którzy z powodu różnych barier nie mogą w pełni uczestniczyć w systemie edukacyjnym.

Współpracujemy z lokalnymi szkołami w słabszych gospodarczo obszarach Southend, aby stwarzać młodym ludziom szanse na lepsze życie i umożliwić im edukację na poziomie wyższym, średnim lub zawodowym.

Co roku organizujemy program stypendialny Olympus. Utrzymujemy kontakty z uczniami, śledząc ich losy aż do chwili, gdy znajdą pracę.

Uczestnicy sześciomiesięcznego programu JOBLINGE (osoby w wieku od 16 do 25 lat) odbywają różne praktyki i szkolenia, które mają ułatwić im dostęp do rynku pracy. Ponadto regularnie spotykają się z mentorami — dorosłymi z doświadczeniem zawodowym — którzy wysłuchują uczestników i udzielają im praktycznych rad.

Każdy uczestnik programu JOBLINGE ma przed oczami jasno zdefiniowany cel: dostać się na praktykę i ukończyć naukę zawodu. Dzięki wielkiemu osobistemu zaangażowaniu i poświęceniu wszystkich osób realizujących program około 80 procent uczestników JOBLINGE z powodzeniem wchodzi na rynek pracy. W uznaniu tych imponujących wyników inicjatywa JOBLINGE otrzymała w roku 2016 pieczęć PHINEO — przyznawaną najbardziej udanym projektom i odnoszącym sukcesy organizacjom.

Jednak korzyści z programu JOBLINGE odnoszą nie tylko jego uczestnicy. Wspierając młodych ludzi, wielu mentorów z powodzeniem poszerza własną sieć kontaktów, zyskuje nowe możliwości oraz doskonali własne umiejętności komunikacyjne i coachingowe. A przy tym każdy mentor dowiaduje się czegoś o samym sobie.

Olympus już od września 2014 r. jest udziałowcem i wspólnikiem-założycielem JOBLINGE gAG, a od 2016 r. uczestniczymy również w mentoringu. Zachęcamy naszych pracowników, by w ramach inicjatywy JOBLINGE dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z młodymi dorosłymi, a jednocześnie rozwijali własne kompetencje w roli mentora.

Tutaj można uzyskać więcej informacji o JOBLINGE.

© MUT academy

MUT Academy współpracuje ze szkołami w całym Hamburgu. Stypendyści MUT Academy otrzymują pomoc już na etapie przygotowań do egzaminów końcowych. Następnie biorą udział w obozach tematycznych poświęconych orientacji zawodowej i aplikowaniu o pracę, które krok po kroku wprowadzają młodzież w życie zawodowe. Organizowane są również warsztaty, ćwiczenia doskonalące umiejętność pracy w zespole, a także indywidualne sesje doradztwa, które otwierają przed młodzieżą nowe perspektywy. Ze wsparcia i doradztwa można korzystać aż do końca okresu próbnego w zakładzie pracy prowadzącym szkolenie zawodowe.

Olympus wspiera organizację MUT Academy od początku 2022 roku. My sami nieustannie poszukujemy utalentowanych młodych pracowników, dlatego doskonale rozumiemy, jak ważna i wartościowa jest działalność MUT Academy.

Tutaj można uzyskać więcej informacji o MUT Academy.

Pielęgnowanie talentów, stymulowanie innowacji

Wierzymy w siłę innowacji i chcemy wspierać dobre pomysły. Aby stwarzać jak najlepsze warunki do przyszłego rozwoju nauk ścisłych, pomagamy młodym utalentowanym osobom w edukacji matematycznej, informatycznej, technicznej i z dziedziny nauk przyrodniczych.

Aby nawiązać trwałe kontakty między szkołami niemieckimi i japońskimi oraz informować o roli Japonii w edukacji z dziedziny nauk ścisłych, ośrodek Japanisch-Deutsche Zentrum Berlin (JDZB) powołał do życia program niemiecko-japońskich wymian uczniów: JDZB-ScienceYouth. Program jest skierowany do niemieckich szkół średnich, które uczą języka japońskiego, a także do wszystkich szkół o profilu ścisłym. We współpracy z japońskimi szkołami partnerskimi planowane i realizowane są projekty z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych.

Olympus wspiera program i poprzez niego chce przyczyniać się nie tylko do wymiany kulturalnej, lecz także do realizacji uczniowskich projektów naukowo-technicznych.

Tutaj można uzyskać więcej informacji o Japanisch-Deutsche Zentrum Berlin.

Nasze pozostałe priorytety

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt z naszą firmą. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Olympus Business Services sp. z o.o.

Olympus Polska sp. z.o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Dodatkowe adresy

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt z naszą firmą. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Olympus w Polsce

Olympus Polska sp. z.o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Dodatkowe adresy