Etyka i uczciwość

  • Udostępnij:

Zdajemy sobie sprawę w Olympusie, że łapownictwo i korupcja wyrządzają szkody społeczeństwu. Tak jak to określiliśmy w „Kodeksie postepowania etycznego i standardów postępowania w biznesie” jesteśmy dumni z faktu, że prowadzimy nasz biznes uczciwie, z pełnym poszanowaniem zasad etycznych. Olympus podpisując 10 zasad zawartych w dokumencie Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych zadeklarował bezwzględne zobowiązanie do przestrzegania międzynarodowych standardów działania w tym, między innymi, do walki z korupcją i łapownictwem. Grupa Olympus w Europie nie toleruje żadnych przejawów korupcji i łapownictwa i wykazuje najwyższe starania, aby prowadzić działalność bez stosowania praktyk korupcyjnych w celu nieuczciwego uzyskania korzyści. Zasady te dotyczą wszystkich pracowników i osób zarządzających w Olympusie.

W związku z powyższym, Grupa Olympus w Europie zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

  • Odmawiamy wręczania łapówek, jak również wręczania łapówek w imieniu Olympusa z zamiarem uzyskania korzyści biznesowych;
  • Odmawiamy przyjmowania łapówek, jak również przyjmowania łapówek w imieniu Olympusa z zamiarem nieuczciwego wpływania na działalność;
  • Zapewniamy, że wszyscy pracownicy i osoby zarządzające w Olympusie znają wartości i zasady zawarte w Kodeksie;
  • Unikamy współpracy biznesowej z partnerami, którzy nie przestrzegają i nie postępują zgodnie 10 zasadami zawartymi w dokumencie Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych;
  • Tworzymy i wdrażamy odpowiednie regulaminy i procedury, aby uniknąć jakichkolwiek korupcyjnych i nielegalnych praktyk; i
  • Regularnie analizujemy i aktualizujemy odpowiednie procedury.

Za przeciwdziałanie, wykrywanie i zgłaszanie przypadków łapownictwa i korupcji są odpowiedzialni wszyscy pracownicy i wszystkie osoby zarządzające w europejskich spółkach Olympusa. Do pomocy w unikaniu i przeciwdziałaniu łapownictwu i korupcji namawiamy wszystkie osoby i organizacje współpracujące z Olympusem, takie jak dystrybutorzy, dostawcy i inni partnerzy biznesowi. Namawiamy również do kontaktu z nami w przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości. Jeżeli zajdzie potrzeba rozmowy lub zgłoszenia jakichkolwiek pytań odnoszących się do problemu łapownictwa i korupcji, dysponujemy kilkoma sposobami kontaktowania się. Wszelkie dane kontaktowe (telefony i adresy e-mailowe) są zamieszczone na europejskich stronach internetowych Olympusa, w lokalnych językach. Informacje te znajdują się również na ostatniej stronie „Kodeksu postepowania etycznego i standardów postępowania w biznesie”, który jest dostępny na europejskich stronach internetowych Olympusa.

Consantin Zangemeister, Zarząd Olympus Europa Holding SE

Liczy się to, co robimy i w jaki sposób pracujemy. Poprzez podejmowane działania zamierzamy utrzymywać zaufanie naszych interesariuszy. Nasz Globalny kodeks postępowania objaśnia nasze niesłabnące zaangażowanie w uczciwość, pasję do pracy oraz wspólne standardy doskonałości. Opracowaliśmy Kodeks, aby ułatwić wdrażanie naszego celu i kluczowych wartości w życie. Wraz z lokalnymi zasadami i procedurami jest on dla nas przewodnikiem etycznego i odpowiedzialnego postępowania w biznesie:

Olympus Global Code of Conduct: Because What We Do Matters

Niniejsze standardy globalne („Standardy globalne”) zostały opracowane, aby zapewnić współpracującym z nami stronom trzecim wytyczne dotyczące podstawowych wartości, zasad i standardów zachowania, których firma Olympus oczekuje w każdym przypadku, gdy strona trzecia jest zatrudniana przez Grupę Olympus lub w jej imieniu. Współpracujące z nami strony trzecie uważamy za naszych partnerów w biznesie i oczekujemy od nich takiego samego wysokiego standardu uczciwości, jakiego oczekujemy od naszych pracowników i menedżerów.

Strona trzecia to każda zewnętrzna firma, organizacja lub osoba fizyczna, niebędąca własnością spółki z Grupy Olympus, a także niekontrolowana ani niezatrudniona przez nią, z którą firma Olympus podpisała lub zamierza podpisać umowę na dostawy towarów, świadczenie usług lub prowadzenie działalności gospodarczej ze spółką z Grupy Olympus lub w jej imieniu.

Standardy globalne są dostępne pod następującym linkiem:

Standardy globalne: Czego firma Olympus oczekuje od stron trzecich

Integrity Line jest poufnym, czynnym 24-godziny na dobę, 365 dni w roku serwisem, który obsługiwany jest przez niezależną firmę. Integrity Line jest dostępny dla wszystkich pracowników, jak również dla wszystkich partnerów biznesowych firmy Olympus, którzy chcą zwrócić się o pomoc lub zgłosić potencjalne naruszenie zasad etycznych. Mogą Państwo dzwonić z całkowitym zaufaniem, wiedząc, że rozmowa będzie poufna. Każdy, kto korzysta z Integrity Line może pozostać anonimowy, poza przypadkami wyraźnie zabronionymi przez prawo kraju osoby kontaktującej się. Twoje dane osobowe lub jakiekolwiek fakty, które mogłyby zidentyfikować Cię, będą przekazywane firmie Olympus lub komukolwiek innemu tylko po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody. Wszelkie sprawy zgłaszane przez Integrity Line będą w pełni rozważone i dokładnie zbadane.

Jak skontaktować się z Integrity Line

Możesz skontaktować się z Integrity Line w swoim ojczystym języku przez:

Numer telefonu dla linii zewnętrznej w Polsce: 00-800-151-0281
(numer bezpłatny w Polsce)

Numery telefonu do Integrity Line w innych krajach znajdują się na stronie www.olympus.ethicspoint.com

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt z naszą firmą. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Olympus Business Services sp. z o.o.

Olympus Polska sp. z.o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Dodatkowe adresy

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt z naszą firmą. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Olympus w Polsce

Olympus Polska sp. z.o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Dodatkowe adresy