Kierownictwo

  • Udostępnij:

Europa, Bliski Wschód i Afryka

Firmą Olympus Europa SE & CO. KG zarządza Zarząd Wykonawczy, który na co dzień zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z jej działalnością. Jego obowiązki obejmują działanie w interesie firmy oraz dążenie do zwiększenia jej wartości korporacyjnej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Stefan Kaufmann rozpoczął swoją karierę, pracując w dziale zasobów ludzkich w niemieckiej sieci sklepów Karstadt oraz w biurze podróży Thomas Cook. W 2003 roku został zatrudniony w firmie Olympus jako Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, a w 2008 roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Dziale Korporacyjnym. Od listopada 2011 roku Stefan Kaufmann pełni funkcję Generalnego Dyrektora Wykonawczego firmy Olympus Europa SE & Co. KG, a dodatkowo od września 2013 roku jest odpowiedzialny za Dział Produktów Konsumenckich. W kwietniu 2017 roku został mianowany Dyrektorem Zarządzającym firmy Olympus Corporation.

„Uważam, że prawdziwym atutem firmy Olympus są nasze silne korzenie, które świadczą nie tylko o naszych doskonałych kompetencjach w zakresie urządzeń optycznych i cyfrowych, ale także o naszej umiejętności innowacyjnego myślenia i działania. Dzięki niezwykłemu połączeniu sprzyjających warunków, wspaniałych ludzi i charakteryzującej się otwartością kultury możemy przyczyniać się do poprawy zdrowia ludzi oraz do zwiększania ich bezpieczeństwa i zadowolenia z życia”.

Frank Drewalowski rozwinął swoją karierę zawodową w firmie Olympus. Pracę w firmie rozpoczął na stanowisku Zastępcy Kierownika Produktu, a wykonując swoje obowiązki, miał okazję zetknąć się z różnymi aspektami działalności firmy w zakresie systemów medycznych – od zarządzania produktami po ich sprzedaż i serwisowanie. Jego ścieżka kariery w firmie Olympus obejmowała szereg stanowisk na wszystkich szczeblach hierarchii, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. W kwietniu 2011 roku Frank Drewalowski został mianowany Dyrektorem Zarządzającym Działu Systemów Medycznych w firmie Olympus Europa SE & Co. KG.

„Wyjątkowa pozycja firmy Olympus jako lidera rynkowego i technologicznego w zakresie małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych pozwala nam rewolucjonizować diagnostykę i sposób leczenia pacjentów. Zespół Działu Systemów Medycznych firmy Olympus z dumą i zaangażowaniem współpracuje z lekarzami z regionu EMEA, aby zwiększać kliniczną i ekonomiczną wartość oferowanych przez nas produktów. Dzięki temu będzie można nie tylko szybciej i lepiej leczyć chorych, ale też zapewnić większej liczbie osób wyższą jakość opieki medycznej pomimo rozterek, z jakimi często mamy do czynienia z powodu trendów demograficznych i ograniczonego budżetu przeznaczonego na świadczenie opieki zdrowotnej. Perspektywa ta motywuje nas do zdobywania pozycji najbardziej cenionej marki z branży technologii medycznych w nieustannie rosnącej liczbie dyscyplin medycznych”.

Matthias Jakob rozpoczął karierę w firmie Olympus w 1993 roku, obejmując stanowisko Kontrolera Sprzedaży. W 2008 roku zaczął pełnić funkcję Dyrektora ds. Finansów oraz Sekretarza Zarządu. W okresie od grudnia 2011 roku do stycznie 2013 roku Matthias Jakob zajmował ponadto stanowisko Regionalnego Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią, a jednocześnie dalej wypełniał swoje obowiązki w zakresie finansów. W 2013 roku został mianowany Dyrektorem Zarządzającym Działu Korporacyjnego w firmie Olympus Europa SE & Co. KG.

„Kluczem do sukcesu jest otwartość na zmiany oraz gotowość do nieustannego dostosowywania swojej oferty do wymagań i oczekiwań klientów. Jeśli jeszcze dodamy do tego proste i wydajne procedury oraz nasze wysokie kompetencje w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów, będziemy w stanie umocnić swoją pozycję w branży technologii medycznych, a jednocześnie w znacznym stopniu przyczynimy się do polepszenia standardów opieki medycznej na całym świecie”.

Dr André Roggan był początkowo pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Technicznym i Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, jednak w 2001 roku rozpoczął pracę jako Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w firmie Celon AG, w której siedem lat później objął stanowisko Dyrektora Generalnego. Czuwał on nad pełnym włączeniem spółki w struktury firmy Olympus Winter & Ibe GmbH, a w kwietniu 2012 roku został mianowany na stanowisko Przewodniczącego Zarządu. W kwietniu 2013 roku otrzymał awans na stanowisko Generalnego Dyrektora Wykonawczego oraz Prezesa firmy Olympus Surgical Technologies Europe, a także Dyrektora Zarządzającego firmy Olympus Europa SE & CO. KG.

„Moja wizja globalnego rozwoju i produkcji w firmie Olympus zakłada prostą i wydajną strukturę organizacyjną z jasno określonymi rolami i procesami, a także przewiduje umiejętność sprawnego łączenia źródeł innowacji z całego świata z myślą o dostarczaniu naszym klientom jak najlepszych rozwiązań”.

Michael Speiser zaczął swoją karierę od pracy w sektorze B2B w branży inżynierii mechanicznej, jednak w 2005 roku dołączył do firmy Olympus, obejmując stanowisko Dyrektora Zarządzającego firmy Olympus Austria. W ramach swoich obowiązków zawodowych był odpowiedzialny za filie i obszary biznesowe firmy Olympus w wielu krajach, aż w końcu został powołany na stanowisko Regionalnego Dyrektora Zarządzającego w regionie centralnym. W październiku 2014 roku został Dyrektorem Zarządzającym ds. Rozwiązań Naukowych w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), a także dołączył do zarządu spółki.

„Bardziej niż kiedykolwiek przedtem rozwiązania naukowe w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości życia wielu osób, szczególnie jeśli chodzi o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Z tego właśnie powodu cieszę się, że powierzono mi odpowiedzialność za ten aspekt działalności firmy. Chcielibyśmy pozostać najczęściej wybieranym partnerem naszych klientów. Mamy ponadto nadzieję, że będziemy oferować skuteczne rozwiązania, które pozwolą stawić czoła nowym wyzwaniom w zakresie mikroskopów i przemysłowych technologii testujących”.

Akihiro Taguchi rozpoczął karierę w firmie Olympus od razu po ukończeniu studiów w latach 80. XX wieku. Praca na wielu różnych stanowiskach pozwoliła mu wówczas zdobyć cenną wiedzę. W 2002 roku Akihiro Taguchi dołączył do firmy Olympus Surgical Technologies Europe, a dwa lata później został jej Dyrektorem Zarządzającym. Po swoim powrocie do Tokio w kwietniu 2008 roku pracował na kierowniczych stanowiskach w Dziale Systemów Medycznych firmy Olympus. W kwietniu 2012 roku został Prezesem firmy Olympus Medical Systems Corporation oraz Starszym Generalnym Dyrektorem Wykonawczym w firmie Olympus Corporation. Dodatkowo w kwietniu 2015 roku stanął na czele Zespołu ds. Sprzedaży w firmie Olympus Corporation. Akihiro Taguchi zasiada w zarządzie firmy Olympus Europa Management SE jako przedstawiciel akcjonariuszy i osoba kontaktowa z ramienia firmy Olympus Corporation.

„Będąc częścią społeczeństwa, firma Olympus stara się brać udział w tworzeniu odpowiednich warunków dla funkcjonowania takiego systemu opieki zdrowotnej, który służyłby ludzkości. Staramy się oferować technologie, produkty i usługi, dzięki którym możliwe będzie wczesne diagnozowanie chorób oraz leczenie ich w możliwie jak najmniej inwazyjny sposób. To właśnie ta perspektywa niesienia pomocy społeczeństwu motywuje mnie do działania już od pierwszego dnia pracy w firmie Olympus”.