Nauki przyrodnicze

Technologia i nauka pomagają w rozwiązywaniu wielu problemów na świecie. Dzięki opracowywanym w Dziale Rozwiązań Naukowych produktom do zastosowań przemysłowych i naukowych my również możemy się do tego przyczynić. W firmie Olympus wierzymy w potęgę innowacji i staramy się wspierać nowatorskie pomysły, dlatego chcemy pomagać młodym talentom i naukowcom w ich rozwoju i nieustannym poszerzaniu wiedzy. W tym celu wspieramy edukację STEM (tj. edukację z zakresu nauki, technologii, inżynierii i matematyki), a także oferujemy stypendia dla naukowców.

  • Udostępnij:
Social Responsibility - Natural Sciences

Tak à propos nauki – oto skóra żaby w powiększeniu, które udało się uzyskać dzięki mikroskopowi FV3000 firmy Olympus.

Wspieranie talentów i innowacji

Dogłębne poznawanie obcej kultury, utrzymywanie kontaktów z rówieśnikami i nawiązywanie międzynarodowych przyjaźni to wyjątkowe i często kształtujące doświadczenie w życiu uczniów uczestniczących w wymianach. Umożliwia ono poszerzenie horyzontów i otwiera zupełnie nowe perspektywy, a dodatkowo sprawia niesamowitą frajdę.

Aby umożliwić nawiązanie stałej współpracy między japońskimi i niemieckimi szkołami oraz zaprezentować pozycję Japonii w dziedzinie edukacji STEM, centrum współpracy japońsko-niemieckiej Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin (JDZB) organizuje program naukowy Science Youth Program dla uczniów biorących udział w wymianach niemiecko-japońskich. Program kierowany jest do niemieckich szkół ponadgimnazjalnych, w których prowadzone są lekcje w języku japońskim, a także do wszystkich szkół oferujących edukację STEM, czyli takich, które kładą duży nacisk na kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych. Projekty naukowe i techniczne mają być planowane i opracowywane we współpracy z japońską szkołą partnerską o podobnym profilu.

Firma Olympus pomaga finansowo w realizacji tej inicjatywy, promując w ten sposób wymianę międzynarodową wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wspierając tworzone przez nich projekty naukowe i techniczne. Jednym z elementów programu jest również wizyta w odpowiedniej siedzibie firmy w Hamburgu i Tokio.

Dowiedz się więcej na temat centrum JDZB

Każdego roku fundacja Olympus Europa Foundation we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Chorób Przewodu Pokarmowego i Metabolicznych (DGVS) przyznaje nagrodę Endoscopy Research Award za osiągnięcia badawcze w dziedzinie endoskopii. Stanowi ona wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w zakresie badań podstawowych oraz klinicznych. Nagroda pozwala zwrócić uwagę na dokonania zrealizowane w ramach wyróżniających się projektów, a dodatkowo ma za zadanie zwiększyć atrakcyjność endoskopii gastroenterologicznej wśród kolejnych pokoleń przedstawicieli zawodów medycznych.

Zwycięzca nagrody za 2017 rok

Nagrodę Endoscopy Research Award w 2017 roku otrzymał dr Peter Klare z Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Oprócz nagrody przyznano mu również 15 000 EUR w uznaniu za badania w dziedzinie kapnografii, która jest specjalną techniką używaną do monitorowania znieczulenia u pacjenta podczas wykonywania endoskopii.

W odróżnieniu od metody standardowo wykorzystywanej w pulsoksymetrii, która polega na monitorowaniu nasycenia krwi pacjenta tlenem, kapnografia służy do pomiaru stężenia CO2 w wydychanym powietrzu. Dr Klare odkrył, że przerwy w oddychaniu podczas endoskopii można szybciej i łatwiej wykryć dzięki kapnografii niż za pomocą pulsoksymetrii.

Kapnografia już od wielu lat jest standardowo stosowana w anestezjologii ogólnej, ale nie w endoskopii. „Nasze badania pokazują, że warto jest poważnie pomyśleć nad wprowadzeniem kapnografii jako standardowej metody monitorowania w przyszłości, nawet w przypadku endoskopii wykonywanej w stanie sedacji” – mówi dr Klare, wyjaśniając, czemu zawdzięcza swój sukces. Jak dodaje, nagroda stanowi dla niego motywację do kontynuowania badań w dziedzinie endoskopii klinicznej.

Zwycięzca nagrody za 2016 rok

… jest dr Eugen Zizer z centrum chorób wewnętrznych szpitala uniwersyteckiego Universitätsklinikum Ulm. Uznanie jury złożonego z wybitnych gastroenterologów zyskał dzięki swojej pracy nad wykorzystaniem produkowanych w technologii druku 3D nakładek na endoskop podczas wykonywania endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej (ESD). Dr Zizer doszedł do wniosku, że system nakładek na endoskop w dużym stopniu ułatwia i przyspiesza zabieg endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej.

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt z naszą firmą. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami
Dodatkowe adresy