Fotografia

Bazując na wiedzy specjalistycznej w zakresie aparatów fotograficznych i obiektywów, opartej na prowadzonej dotychczas działalności w dziedzinie obrazowania*, nasze inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu skupiamy na projektach fotograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem wartości edukacyjnej. Jako partner wspierający działalność centrum sztuki Deichtorhallen, muzeum fotografii Foam w Amsterdamie i galerii Fotografie Forum Frankfurt długoterminowo udostępniamy twórcom aparaty fotograficzne, dając wyraz naszemu zaangażowaniu w promocję edukacji kulturalnej.

*Firma Olympus przeniosła działalność w dziedzinie obrazowania do spółki OM Digital Solutions, zarządzanej i prowadzonej przez Japan Industrial Partners Inc., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 roku.

  • Udostępnij:
Photography

Otwieranie nowych perspektyw

Poprzez oferowany program stypendialny partnerzy (centrum Deichtorhallen w Hamburgu, muzeum fotografii Foam w Amsterdamie, galeria Fotografie Forum Frankfurt i firma Olympus) promują współczesną fotografię artystyczną. W ramach stypendium młodzi adepci fotografii uzyskali wsparcie w ważnym momencie swojej kariery. Wsparcie to opierało się w znacznej części na indywidualnych poradach od doświadczonych kuratorów sztuki oraz możliwości wystawienia prac w tych trzech lokalizacjach. Ideę stypendium doskonale podsumowuje jego nazwa — „recommended”, czyli „rekomendowane” — która odnosi się do osobistej rekomendacji ze strony doświadczonych kuratorów sztuki.

Program ten zapewnił różnego rodzaju wsparcie trzem wybranym stypendystom. Każdy z nich otrzymał grant w wysokości 10 000 EUR, a także sprzęt fotograficzny firmy Olympus oraz możliwość wystawienia swoich prac w jednej z trzech galerii i uzyskania indywidualnych wskazówek od pracujących tam kuratorów sztuki fotograficznej. Finansowe wsparcie pozwoliło stypendystom na realizowanie własnych projektów, a możliwość wystawienia swoich prac dała im szansę na zwrócenie na siebie uwagi większej liczby odbiorców i koneserów sztuki.

Fotografowie zostali nominowani przez kuratorów sztuki. Stypendyści na rok 2019/2020 zostali wybrani w styczniu 2019 roku przez kuratorów centrów wystawowych spośród dziewięciu nominowanych osób. Pochodzą z Dominikany, Rosji, Niemiec, a mieszkają i pracują w Niemczech i Szwajcarii. Więcej informacji na temat stypendystów i programu można znaleźć na stronie www.recommended.photo.

Deichtorhallen mieści się w dwóch zabytkowych budynkach o otwartej stalowo-szklanej konstrukcji. Pochodzą one z lat 1911–1913 i same w sobie stanowią już istne dzieło sztuki. Dziś piękna architektura budynków centrum stanowi doskonałe tło dla wspaniałych międzynarodowych wystaw, które regularnie przyciągają nawet 60 000 odwiedzających.

Witryna internetowa centrum sztuki Deichtorhallen

Zlokalizowane w Amsterdamie muzeum fotografii Foam przyciąga i inspiruje możliwie jak najszersze grono odbiorców poprzez ukazywanie wszystkich obliczy współczesnej fotografii. Organizowane są tu różne wydarzenia – od wystaw i publikacji po debaty i projekty edukacyjne.

Współpraca firmy Olympus z muzeum Foam opiera się na wymianie doświadczeń oraz wspólnych działaniach, a główny nacisk kładziony jest na programy edukacyjne. Program edukacyjny wspierany przez firmę Olympus obejmuje swoim zasięgiem ponad 15 000 młodych ludzi, umożliwiając przyszłym pokoleniom odkrywanie i doświadczanie piękna sztuki i fotografii.

Witryna internetowa muzeum Foam Fotografiemuseum Amsterdam

Fotografie Forum Frankfurt © Georg Dörr/lumenphoto.de

Galeria FFF zajmuje się wszelkimi aspektami fotografii, organizując liczne wystawy, publikacje, warsztaty, wykłady i sympozja. Odwiedzający mają okazję obejrzeć dzieła będące przykładami zarówno klasycznego, jak i nowoczesnego podejścia do fotografii. Organizowane są tu również niemieckie premierowe wystawy prac różnych fotografów.

Galeria Fotografie Forum Frankfurt jest organizacją typu non-profit, która utrzymuje się dzięki dochodom z opłat członkowskich, biletów wstępu oraz sprzedaży książek i druków. Dodatkowym źródłem finansowania jest wsparcie miasta Frankfurt oraz sponsorów takich jak firma Olympus.

Witryna internetowa galerii sztuki Fotografie Forum Frankfurt (FFF)

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt z naszą firmą. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Olympus w Polsce

Olympus Polska sp. z.o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Dodatkowe adresy