Code of Ethics

„Kodeks postepowania etycznego i standardów postępowania w biznesie” określa wytyczne, zasady i wartości, które potwierdzają nasze zobowiązanie do działania w sposób uczciwy i profesjonalny w całym obszarze naszego działania. Zasady Kodeksu Etycznego pomagają nam postępować i podejmować decyzje w sposób, który pozwala utrzymać najwyższe standardy etyczne w całej organizacji.

  • Udostępnij:

Wprowadzając usługę EthicsLine, Grupa Olympus w Europie stworzyła dla pracowników i partnerów biznesowych możliwość poufnego zgłaszania wszelkich naruszeń zasad etycznych firmy Olympus. W ten sposób, spółki Olympusa w Europie są zobowiązane do uczciwego działania, w etyczny i właściwy sposób, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami prawa antykorupcyjnego.

EthicsLine jest poufnym, czynnym 24-godziny na dobę, 365 dni w roku serwisem, który obsługiwany jest przez niezależną firmę. EthicsLine jest dostępny dla wszystkich pracowników, jak również dla wszystkich partnerów biznesowych firmy Olympus, którzy chcą zwrócić się o pomoc lub zgłosić potencjalne naruszenie zasad etycznych. Mogą Państwo dzwonić z całkowitym zaufaniem, wiedząc, że rozmowa będzie poufna. Każdy, kto korzysta z EthicsLine może pozostać anonimowy, poza przypadkami wyraźnie zabronionymi przez prawo kraju osoby kontaktującej się. Twoje dane osobowe lub jakiekolwiek fakty, które mogłyby zidentyfikować Cię, będą przekazywane firmie Olympus lub komukolwiek innemu tylko po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody. Wszelkie sprawy zgłaszane przez EthicsLine będą w pełni rozważone i dokładnie zbadane.

Jak skontaktować się z EthicsLine

Możesz skontaktować się z EthicsLine w swoim ojczystym języku przez:

Austria 0800 281700 Luxembourg 800 24450
Bahrain 8000 4475 Malta 800 62404
Belgium 0800 71025 Netherlands 0800 0229026
Bulgaria 00800 1104474 Norway 800 14870
Croatia 0800 222845 Poland 00800 4412392
Cyprus 800 95207 Portugal 800 880374
Czech Republic 800 142428 Romania 0800 894440
Denmark 8088 4368 Russia 810 80020582044
Egypt 0800 0000023 Saudi Arabia 800 8440172
Estonia 800 0044265 Slovakia 0800 004461
Finland 0800 116773 Slovenia 0800 80886
France 0800 900240 South Africa 0800 990520
Germany 0800 1823246 Spain 900 944401
Greece 00800 44131422 Sweden 0200 285415
Hungary 06800 14863 Switzerland 0800 563823
Israel 180 9446487 Turkey 00800 44632066
Italy
800 783776 United Kingdom 0800 374199
Latvia 8000 2670 United Arab Emirates 8000 4413873
Lithuania 8800 30444 Other countries +44 1249661808

Zdajemy sobie sprawę w Olympusie, że łapownictwo i korupcja wyrządzają szkody społeczeństwu. Tak jak to określiliśmy w „Kodeksie postepowania etycznego i standardów postępowania w biznesie” jesteśmy dumni z faktu, że prowadzimy nasz biznes uczciwie, z pełnym poszanowaniem zasad etycznych. Olympus podpisując 10 zasad zawartych w dokumencie Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych zadeklarował bezwzględne zobowiązanie do przestrzegania międzynarodowych standardów działania w tym, między innymi, do walki z korupcją i łapownictwem. Grupa Olympus w Europie nie toleruje żadnych przejawów korupcji i łapownictwa i wykazuje najwyższe starania, aby prowadzić działalność bez stosowania praktyk korupcyjnych w celu nieuczciwego uzyskania korzyści. Zasady te dotyczą wszystkich pracowników i osób zarządzających w Olympusie.

W związku z powyższym, Grupa Olympus w Europie zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

  • Odmawiamy wręczania łapówek, jak również wręczania łapówek w imieniu Olympusa z zamiarem uzyskania korzyści biznesowych;
  • Odmawiamy przyjmowania łapówek, jak również przyjmowania łapówek w imieniu Olympusa z zamiarem nieuczciwego wpływania na działalność;
  • Zapewniamy, że wszyscy pracownicy i osoby zarządzające w Olympusie znają wartości i zasady zawarte w Kodeksie;
  • Unikamy współpracy biznesowej z partnerami, którzy nie przestrzegają i nie postępują zgodnie 10 zasadami zawartymi w dokumencie Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych;
  • Tworzymy i wdrażamy odpowiednie regulaminy i procedury, aby uniknąć jakichkolwiek korupcyjnych i nielegalnych praktyk; i
  • Regularnie analizujemy i aktualizujemy odpowiednie procedury.

Za przeciwdziałanie, wykrywanie i zgłaszanie przypadków łapownictwa i korupcji są odpowiedzialni wszyscy pracownicy i wszystkie osoby zarządzające w europejskich spółkach Olympusa. Do pomocy w unikaniu i przeciwdziałaniu łapownictwu i korupcji namawiamy wszystkie osoby i organizacje współpracujące z Olympusem, takie jak dystrybutorzy, dostawcy i inni partnerzy biznesowi. Namawiamy również do kontaktu z nami w przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości. Jeżeli zajdzie potrzeba rozmowy lub zgłoszenia jakichkolwiek pytań odnoszących się do problemu łapownictwa i korupcji, dysponujemy kilkoma sposobami kontaktowania się. Wszelkie dane kontaktowe (telefony i adresy e-mailowe) są zamieszczone na europejskich stronach internetowych Olympusa, w lokalnych językach. Informacje te znajdują się również na ostatniej stronie „Kodeksu postepowania etycznego i standardów postępowania w biznesie”, który jest dostępny na europejskich stronach internetowych Olympusa.

Stefan Kaufmann, Zarząd Olympus Europa Holding SE

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt z naszą firmą. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami
Dodatkowe adresy